Vinkelfyret  m.  solventil

 Det gamle vinkelfyr i Karrebæksminde, var placeret på det nordlige molehoved, ved indsejlingen til Karrebæksminde.
Fyrets linse var 12 meter over havets overflade, placeret på en grå gittermast.
Fyret afgav eet blink hvert 3de sekund, det var synligt i 12 sømil (ca. 22 km.) for de hvide sektorer og 8 sm. i de kulørte sektioner.
Foran linsen var anbragt farvet glas, inddelt i 8 sektioner med hver sin farve, henholdsvis rød, grøn og hvid sektor.
Disse sektorer skulle lede fartøjner uden om grundt vand, især Kirkegrunden, Vene - grunde, Knudshoved og Enø Flak, når man styrede i den hvide sektor gik man klar af grundt vand, kom man ind i rød el. grøn sektor, var det om at komme tilbage til den hvide igen, for at undgå grundberøring. Ovennævnte grunde havde dyber ned til ½ meter samt mange store sten.

Da vinkelfyret blev udskiftet med nyt, kom det gamle vinkelfyr i skammekrogen og var udsat for hærværk.
Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum forhørte havnemyndighederne i Næstved om fyrets videre fremtid, samtidig med at vi ansøgte om at få det overdraget til museet. Da man ikke havde planer fra havnens side, fik vi det overdraget.
Først blev det slæb ind i bygningen for at undgå yderligere hærværk, efterfølgende er fyret totalt adskilt, sandblæst med glasblanding for at skåne det ædle metal. Efterfølgende er dele af vinkelfyret blevet pulverlakeret.

For at tage sig bedst muligt ud, placeres vinkelfyret ved østgavlen af museet. Der graves ud til fundament, der udformes som et molehoved hvor et rør på 300 mm. i dia. og ca. 4 m. højt, placeres, på toppen af dette rør får vinkelfyret sin nye plads.

JJ
J
JJ
J

J

                        J
Retur til  oversigten