Ideen og tankerne omkring

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


"Den Gamle Materielgaard"
opført 1809

Igennem flere omgange, har man forsøgt at stable et lokalt museum på benene i Karrebæksminde, hver gang stødte man på uovervindelige problemer.
I foråret 2002 samledes atter nogle lokale beboere, med det formål at skabe opmærksomhed om, at etablere et kombineret Fiskeri- og bymuseum i Karrebæksminde. Gruppen bestod af 6 personer, man havde ideer om at skabe et sted hvor byens borgere kunne samles, med det formål at samle / udstille foto, fiskeredskaber osv. der kunne fortælle om byens begyndelse, da man påbegyndte gennegravningen af Lungshave omkring 1807, hvorefter byen Karrebæksminde opstod.
Endvidere er en del om byen gemt på depot, dette kunne så også komme frem i lyset.

Gruppen havde nogle tanker om, at få stillet nogle lokaler til rådighed i byens ældste bygning, nemlig Materielhuset i Alleen 38a.
Man henvendte sig til Næstved Havnekommission, der ejede bygningen. Den 19.april 2002, fremlagde 2 medlemmer fra gruppen, vores planer om et museum i Karrebæksminde og ønsket om lokalerne.
Havnebestyrelsen tog godt imod vores plan, de 2 gruppemedlemmer blev sendt hjem, med den besked om at danne en forening med vedtægter og vælge en bestyrelse osv.

Meget hurtigt løb historien rundt om vores planer, den lokale presse: Næstved Tidende, TV-Næstved og TV2 Øst skrev begejstret om de nye tiltag, de erhvervsdrivende i byen og mange beboere bakkede straks op om planerne.
Den 6. maj 2002 bliver der så indkladt til stiftende generalforsamling, på Karrebæk skole.  Gruppen var meget spændt på fremmødet, 60 personer mødte frem, gruppens oplæg til vedtægter blev rettet til og der blev valgt en bestyrelse.

Tilbage til museumsoversigten