Bestyrelsen for
Karrebæksminde Fiskeri- og bymuseum

Opdateret: 22.maj 2005

Formand Thomas Hansen, Alleen 42, Karrebæksminde
Kasserer Bent Petersen, Mikkelhøj 22, Karrebæksminde
Sekretær Bente Madsen, Alleen 40, Karrebæksminde
Best. medlem Margit Petersen, Alleen 19 Karrebæksminde
Best. medlem Gitte Straarup, Alleen 21, Karrebæksminde
Best. medlem Knud Martens, Alleen 39, Karrebæksminde
Suppleant Sonja Hansen, Næstved
Suppleant Robert Westh, Fiskerlodden 17, Karrebæksminde
Revisor Rainer Jokela, Mikkelhøj 15, Karrebæksminde
Revisor Sonja Hansen, Birkholmvej 14, Næstved
Revisor suppl. Finn Kristiansen, Lodshaven 5, Karrebæksminde
Konsulent / Arkitekt Steen Urstad, Skipperlodden 20, Karrebæksminde

Skulle De på nogen måde ønske at støtte projektet: Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum, modtages ethvert beløb med tak.
Beløb kan indsættes på giro: +73               +83777249
Som medlem af foreningen er prisen for eet kalenderår, kr. 100.- og for et husstandsabonnement kr. 175.-


Klargøring af girokort, fra venstre:
Gitte Rasmussen, Jørgen Berthelsen, Bente Madsen
Thomas H.Hansen, Pernille Hansen, Bent Petersen (delvis skjult) og Ole Nørgaard

Skulle De ønske yderligere oplysninger, kan De henvende dem til en af ovenstående personer, evnt via e-mail på adressen:
mariteam@stofanet.dk

Efter tilkendegivelser fra Næstved Havnebestyrelse og den store opbakning foreningen har modtaget i lokalsamfundet, arbejder bestyrelsen nu med planer om, at kunne åbne Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum, i forbindelse med Karrebæksminde Fiskeri- forenings 100 års jubilæum, den 7. juni 2003. Desværre røg disse planer, ting tager tid !
Vi arbejder nu på at være på plads, når byen fylder 200 år, det er den 7. juni 2005, er dele af bygningen færdig før denne dato, vil man nok have nogle aktiviteter kørende.

Tilbage til museumsoversigten