Vægter Hans Frederik Carlsens død og begravelse
 
 

Næstved Tidende, onsdag 26. Februar 1936:

Dødsfald
Havnevægter H.Fr.Carlsen, Karrebæksminde, er i Middags død paa Rigshospitalet, hvor han var indlagt for at blive behandlet for en underlivslidelse.
Hans Carlsen hørte til de kendte Skikkelser i Karrebæksminde og hans Stoute skikkelse vil blive savnet dernede i "Mindet".

I sin ungdom sejlede Carlsen paa de store have, og han kunde fortælle livsfuldt og interessant om sine oplevelser, men siden vendte han tilbage til Karrebæksminde, hvor han for 20 Aar siden overtog Stillingen som Havnevægter og Reservelods.
Desuden var han Reservefører paa Havnens Bugserbaad "Susaa".

Havnevægter Carlsen, der blev 62 Aar gl., var en pligtopfyldende og Trofast Mand, som man overalt Respekterede og satte pris Paa.
Han efterlader Hustru og 4 voksne Børn.
 

Næstved Tidende, Fredag 28. Februar 1936:
 

U
Det bekendtgøres herved, at min
Elskede mand, vor Kærlige fader og Søn

Havnevægter
Hans F. Carlsen

gik bort fra os Onsdag den 26. Febr.

Paa Familiens og egne Vegne:

Hansigne Carlsen
Karrebæksminde

Begravelsen foregaar fra Karrebæk Kirke
Mandag den 2.Marts  kl. 2½

Salmebogen benyttes


 
 
 
 
 
 
 
 

Næstved Tidende, 2. Marts 1936:

Jordefærd
Fra Karrebæk Kirke Jordfæstedes i Eftermiddag under stor Deltagelse Havnevægter Hans F. Carlsen, Karrebæksminde.

Ved Baaren var henlagt en Mængde Kranse og Dekorationer, deriblandt signerede fra Havnevæsenet, Lossearbejderne i Næstved, Arbejderforeningen for Karrebæksminde m.fl.

Pastor Poulsen Talte ved Baaren
 

Social-Demokraten, 3.Marts 1936:

Jordefærd
Mandag Eftermiddag blev Havnevægter Hans Carlsen, Karrebæksminde, begravet fra Karrebæk Kirke under Stor Deltagelse.
Kirken var smukt pyntet, og ved Kisten Paraderede Fanerne fra Socialdemokratisk Forening og Sygekassen, medens et Væld
af Kranse dækkede gulvet fra Kisten til Kirkedøren.

Pastor Poulsen Talte smukt over afdøde ud fra Hebræerbrevets ord om "de kristnes Haab som sjælens anker, Forankret i Troens Samfund med Vor Herre og Frelser".

Efter Salmen "Befal du dine veje"  blev Kisten baaret til Graven, hvor Lærer Andersen, Enø, paa Familiens vegne Takkede for Deltagelsen.

Næstved Tidende, 4. Marts 1936
 


Herved bringer vi alle, der viste os Deltagelse
ved Vor Kære Mand og Fader, Havnevægter
Hans Fr. Carlsens  sygdom, Død og Begravelse,
Vor oprigtige Tak.

Hansigne Carlsen  og  Børn
Karrebæksminde

Tilbage til havnevægter Carlsen