Fartøjsoplysninger

"Nauta"
 
Skibsnavn: Nauta
Hjemsted: Næstved
Call sign: OURU
Kontrol nr.: J 772
Skibstype: Galease
Brt.: 83
Nrt.: 45
dw.: 135
Rederi/ejer, 1946 .....
Rederi/ejer, 1963 .....
P. C. Petersen,  Næstved
A. Hansen, Aabenraa  ("Elbima")
Kaptajn, -
Byggeår: 1895
Byggested: Hoogezand (NL)
Bygmester: -
Byggemateriale: Jern
loa.: 79,5 fod, ca. 24,6 m.
br.: 16,6 fod, ca. 5,1 m.
db.: 6,6 fod, ca. 2,0 m.
Maskineri: 1946 74 hk.
Kilde: Flagbogen 1946 + 1963
ex. Navn(e): "Norship"
"Elise Marie"
"Amicitia"
"Elbima" (1963)
Bem.: Paa Rejse fra Nysted til København med Gødningskalk, Grundstødt d. 25.7.1947 ved Falsters S.-kyst.
Strandingsindberetning dat. 29.7.1947, Søforhør i København d. 30.7.1947.
kl. 19:00 afsejlede "Nauta" under en V.-lig Brise med SØ.-gaaende Strøm fra Nysted. kl. 21:15, da "Nauta" befandt sig ved Kroghage Pynt, kom skibet ind i en haard Strømkæntring, hvorved det mistede Styret og tog Grunden og blev staaende paa Kroghage Pynt. d. 26.7.1947 kl. 17:00 kom "Nauta" flot, efter at en del af Ladningen var blevet lægtret.
anm.: Aarsagen til Grundstødningen fremgaar af det ovenfor anførte.
Kilde: Dansk Søulykke-Statistik 1947