Fartøjsoplysninger

"Nathalie"
 
 
Skibsnavn: Nathalie
Hjemsted: Næstved
Call sign: OYJU
Kontrol nr.: J 4
Skibstype: Skonnert
Brt.: 187,89
Nrt.: 129,95
dw.: 321
Rederi/ejer, 1921
Rederi/ejer, 1927
Rederi/ejer, 1934
Rederi/ejer, 1938
Rederi/ejer, 1939
Rederi/ejer, 1942
Rederi/ejer, 1946
Savværksejer Harry Andersson, Garn. (S)
Kaptajn Gustaf Osterman, Göteborg (S)
Kaptajnerne Arnold Jørgensen & August Dichman, København (pris11.000sek)
O.A.Jørgensen & Oth, København
H.Hansen, København
J.S.M. Lindager, Næstved
A. S. Larsen,  Næstved, J.S.Munkeberg, København, m.fl.
Kaptajn, 1927 Gustaf Osterman, Göteborg (S)
Byggeår: 1898
Byggested: Sjötorps Varv (S)
Bygmester: S.Groth
Byggemateriale: Eg og fyr på jernspant
loa.: 104,4 fod, ca. 32,4 m.
br.: 22,4 fod, ca. 6,9 m.
db.: 9,3 fod, ca. 2,9 m.
Maskineri, 1938 Oil eng., 2 cyl.  13  7/16" - 13  3/4",  NE-20,113 hk., AB  O.Guldbrandsen & Son, Göteborg
Kilde:

Bem.:
 
 

Skæbne:

Flagbogen 1939 og 1946

"Nathalia" blev bygget i 1898, som pram "Mora Venern 22", i 1908 registreret med nr. 4959. 1929 ombygget til m.s. "Nathalia", med dims. ovenfor.
Som pram var dims.: loa: 30,55 m., br.: 6,9 m., dbg.: 2,84.

Paa Rejse fra Vejle til København med Brunkul. Strandet og forlist d. 7.2.1946 ved Sjællands V.-kyst.
Søforklaring og Søforhør d. 18.6. 1946, i Odense d. 15.7.1946 og i Vejle 22.8.1946.
kl. 14:00 passerede N. under en jævn SSV.-lig brise med tæt tåge Vestborg Fyr. Efter at Ljushage var passeret, styredes misv. NØ.t.Ø., og der loddedes hver halve time ca. 10 Fv. Vand Kl. 16:55 observeredes Land om stb., Roret blev straks lagt haardt Bb. og Motoren sat paa Langsomt; men umiddelbart efter tog skibet grunden paa Sejerø NV.-Rev for Fyret og blev staaende. I løbet af Natten friskede vinden op fra V., og Skibet huggede haardt i Grunden. D. 8.2.1946 kl. 5:00 tog N. pludseligt meget vand ind, og skibet fyldtes med Vand. Kl. ca. 10:00 forlod Besætningen N. og førtes i en tilkaldt Bjergningsdamper til Kalundborg. Skibet er senere blevet Vrag.
Anm. Ministeriet maa antage, at Grundstødningen skyldes usigtbart Vejr.
Kilde: Dansk Søulykke-Statistiuk 1946