Fartøjsoplysninger

"Magle Mølle"
 
 
Skibsnavn: Magle Mølle
Hjemsted: Næstved (senere: København, Oddesund og Mariager)
Call sign: NDCF  senere: OUZU
Skibstype: Maskindrevet Pram
Kontrol nr.: H 1
Brt., 1921
Brt., 1939
Brt., 1946
Brt., 1964
39½ commercelæster
94
94
94
Nrt., 1921
Nrt., 1939
Nrt., 1946
Nrt., 1964
42
47
47
46
dw., 1921
dw., 1939
dw., 1946
dw., 1964
160
160
160
160
Rederi/ejer, 1921
Rederi/ejer, 1930
Rederi/ejer, 1935
Rederi/ejer, 1939
Rederi/ejer, 1946
Rederi/ejer, 1948
Rederi/ejer, 1951
Rederi/ejer, 1953
Rederi/ejer, 1964
a/s De Forenede Papirfabrikker, v. T. Zahle, København ("Magle Mølle")
G.E.Hansen, Kragenæs ("Samson" af Kragenæs)
A. Saabøll, Aarhus ("Samson" af Svendborg)
C. H. E. Hansen, Svendborg   ("Samson")
K. E. A. Brostrøm, København ("Samson")
L.C.Jørgensen, København, a/s Central Cement Transport
K.A.Tommerup, Hobro
Thyra K.Sørensen, Oddesund N.
Limfjordens Sten- og Grus Co., Skive ("Samson")
Kaptajn, 1925 H. Frederik Carlsen
Byggeår: 1921
Bygmester: K. Andersen, Frederikssund
Byggested: Frederikssund
Byggemateriale: Eg og Fyr
Loa.: 83,7 fod, ca. 26,2 m.
br.: 20,9 fod, ca. 6,35 m. (incl. fenderliste)
db.: 6,8 fod, ca. 2,0 m. (lastet)
Maskineri:
1921:
1939:
1946:
1964:

45 hk.
45 hk.
119 hk.
150 hk.
Bem.: Under målingsdækket: 95 brt., fradrag efter British Rule: 50 reg.t. til maskinrum og 3 reg.tons for besætning.
"Magle Mølle" indsættes fra ny i fart med træmasse (woodpulp)/ kul, i mellem Karrebæksminde og Næstved. 
Denne fart indstilles ved den nye kanals åbning, 1937
-
Paa Rejse fra Redhavnen til Skaktøen i Ballast. Kollideret d. 23.5.1946 i Københavns Havn. Søforhør i København d. 23.5.1946
Kl. ca. 8:00 afsejlede S. fra Redhavnen. S. holdt tæt om Sundmolens grønne Fyr og satte herfra Kursen mod Stubbeløbsbryderens Fyr. Forude saaes et indgaaende Skib, der viste sig at være M/Sk. "Tide" af Fredericia. Der blev afgivet 2 Korte toner med fløjten; men T., der tilsyneladende ikke afgav nogle signaler, syntes at bibeholde sin kurs lige mod S.  Da afstanden mellem skibene var 1½ Skibslængde, beordredes S.s Motor Fuld Kraft Bak. Umiddelbart efter tørnede T. mod S.s Stb.s  Bov, der blev en del beskadiget.
Af den af T.s Besætning afgivne forklaring fremgaar, at da dette Skib, der under Afmagnetisering med Lods ombord var for indgaaende i Kronløbet, saas S. for udgaaende fra Redhavnen. T. afgav en kort tone med Signalhornet og drejede til Stb. Pludselig saas S. dreje Bb. over tilsyneladende uden at afgive Signaler. T.s Motor beordredes Fuld Kraft Bak, men kort efter skete Kollisionen som ovenfor nævnt. Der opstod ingen skade paa T.
Anm. Ministeriet maa antage, at Kollisionen skyldes, at man om Bord i S. ikke hørte T.s Signaler og ikke var klar over, at dette skib var under Afmagnetisering.
Kilde: Dansk Søulykke-Statistik 1946

Sprunget læk og sunket d. 17.10 1947 paa Mariager Fjord.
Søforklaring i Mariager d. 4.11.1947.
kl. 22:30 opdagedes det, at "Samson", der laa fortøjet ved Kongsdal Bro, var sunket. Lægteren er senere blevet hævet.
Anm.: Ministariet maa antage, at Forliset skyldes, at Vandet er Trængt ind gennem en lækage paa Rorbrønden, fremkaldt ved at Lægteren under Lastning havde staaet paa bunden.
Kilde: Dansk Søulykke-Statistik 1947