Fartøjsoplysninger
 

"Löven"
 
 
Skibsnavn: Löven
Hjemsted: -
Call sign: -
Skibstype: Hjuldamper  (Paddle steamer)
brt.: 42 commercelæster
nrt.: -
dw.: -
Rederi/ejer, 1835
Rederi/ejer, 1836
Rederi/ejer, 1852
Rederi/ejer, 1854
Rederi/ejer, 1856
Schweffel & Sons, Kiel (D), nyt navn: "Löwe"
Dampskibsexpediteur  Jacobsen, København
Orlogsmarinen i Danmark
Emil Zeuthen Svitser, København, pris: 7700 Rdl.
Skibsbygmester Bech og Consul Michelsen, Rønne
Kaptajn, 1852
Kaptajn, 1853
C.V.Schønheyder
F.Frølich
Byggested: England, udrustet i Hamburg (D), 1835
Bygmester: -
Byggeår: 1835
Byggemateriale: træ
loa.: -
br.: -
db.: -
Maskineri: 40-60 compound dampmaskine
Bem.: 1835: "Löven" indsættes i fast rutefart, i mellem: Korsør-Kiel, 2 gange om ugen i direkte  forbindelse med Postbefordringen Korsør-Kjøbenhavn og tillige 1 Gang ugentlig imellem Karrebæksminde og Kiel via Taars paa Lolland, hvilken Plads dog tidligt blev opgiven paa Grund af Vanskeligheder ved at anduve den aabne kyst med paalands Vind.
Skibet, der allerede i 1836 overgik til "Generaltoldkammer og Commerce - collegiet",  ophørte i 1841 med Farten imellem Karrebæksminde-Kiel og kom istedet for i Route imellem Kiel og Snoghøj via Flensburg, Sønderborg_Aarø - sund, men vedblev dog med Kiel-Korsør Routen til 1845, da det kom i fart imellem Kjøbenhavn-Kiel, alt visende, hvorledes der i hine Dage stadig blev forsøgt Etablering af ny Dampskibsrouter, om end ikke altid med samme held.
I 1852 overgik "Löwen" til Orlogsmarinen, men solgtes allerede Aaret efter til Grosserer E.Z.Svitser for 7700 Rbdl. (ca. 15.400 kr.)
1856, Kortvarigt indsat i rutefart i mellem Rønne-København.
Kilde: "Fra Hjulskibenes Dage" 1919
1858: "Löven" hugges op