Fartøjsoplysninger

"Livingstone"
 
Skibsnavn: Livingstone
Hjemsted: Næstved (tidligere Vejle)
Call sign: NMCW
Skibstype: Skonnertbrig
Brt.: 235   (1874: 121 commercelæster)
Nrt.: 213
dw.: -
Rederi/ejer, 1874
Rederi/ejer, 25.8.1893
Rederi/ejer, 1897-1900
i/s  v. Bankdirektør S. Seligmann, Vejle
Skibsbygger Laurits Hansen's Enke, Karen Hansen, Karrebæksminde
Kaptajn Tønne Tønnesen, m. fl.
Kaptajn, 1874

Kaptajn, 1900

M. Fischer 
I. Illum
R.W.Christensen
Byggeår: 1874
Byggested: Værft "Sølyst" ved Kauslunde pr. Middelfart
Bygmester: H. Illum
Byggemateriale: eg
loa.: -
br.: -
db.: 12½ fod, ca. 3,9 m.
Maskineri: -
Bem.: Middelfart Avis, 27.7.1874:
En ny skonnertbrig ("Livingstone") løb den 10de ds. af Stabelen paa Skibsbygger H. Illums Værft her ved byen. Det er ikke blot det største, men efter vort skjøn det smukkeste skib, der er sat i vandet fra denne dygtige og driftige Skibsbyggers Værft. Det nye skib, der er bygget for et Interessentselskab i Veile med Bankdirektør Seligmann som forretningsførende Rheder, skal føres af Kapitain M. Fischer (som med-
rheder) og er bestemt til frugtseiler mellem Messina og Østersøen. "Livingstone" er 212 Læster drægtig (og) er kobberforhudet og indtegnet i "Lloyds" bedste klasse.
Ved dets Afløbning skete det uheld, at nogle af kobbersømmene paa dets ene side gjorde Modstand og standsede Farten, saa at skibet ikke naaede helt ud i Vandet; men allerede næste Dag var det bragt paa ret kjøl og fri af grunden.
28.01. 1900, totalforliser ved San Sebastian (E)
Dansk Søfartstidende 15 feb. 1900:
Ved "Livingstone"s  Forlis i San Sebastian: Hele byen har samlet sig paa la Concha, hvis strand er bedækket med vragrester af Skonnertbriggen "Livingstone", som i Nattens løb er bleven sønderslaaet. Det formodes, at den er bleven ødelagt paa Klipperne ved Foden af det Kongelige Palads. Søernes Magt har været saa stor, at Skroget ved dagens frembrud kun var en dynge Vragstumper, de fleste af mindre end 2 Meters Længde.
Af Ladningen, som bestod af Fade med Lerjord til Porcelæn, er kun smaa Rester tilbage. Besætningen blev reddet paa en heroisk Maade af en Baad fra San Sebastians Havn med en Lods og 13 Søfolk om Bord. Med største Risiko gik de ud, da Skonnertbriggen tabte sine Ankertouge og var paa Vej til at Sønderslaas mod Klipperne, og da de nærmede sig Skroget, udkastede de et Kabel, som bendtes til en Bøje.
Paa denne maade frelstes de 8 Søfolk og 2 Carabineros, som befandt sig om Bord, og vendte derefter mod Land. Befolkningen hilste de heltemodige Søfolk med begejstrede Leveraab, og Guvernøren skænkede dem en Belønning. Den Danske Besætning var ude af sig selv af Glæde over at være reddet fra den visse Død. Hele Befolkningen defilerede nu over la Concha for at se de sørgelige Rester, som Vraget frembød. Resterne af Skibet bevogtes af Carabineros....