Hornmine

XX

                                        Hornmine                                                                   Kludekoger

Den store røde kugle i Karrebæksminde, bliver ofte betegnet som en mine. Det har aldrig været en mine, men er fremstillet som en pladejernsglobe hos Burmeister & Wain i København, den blev bestilt af Papirfabrikken i Næstved til kogning af klude mv., der skulle indgå i papirfremstilling.
En mine (sømine / hornmine) ses øverst tv., en hornmine kunne være forankret eller drive med vind og vejr, når et fartøj ramte et "horn" detonerede den, een mine var ofte nok til at et skib sank. Disse miner var naturligvis malet i mørke camoufalgefarver.
Som det ofte ses i dag, er disse søminer malet i Dannebrogsfarver med følgende tekst: 

Jeg støbtes i krig for at volde død
Jeg virker i fred for at lindre nød.

Ovennævnte sømine er fotograferet på Aalborg Søfartsmuseum (November 2001)
 

Retur til oversigten