Fartøjsoplysninger

"Fut"

se fotoserie af "Kommandøren" (ex. "FUT") i Karrebæksminde 21 august 2001
 
Skibsnavn: FUT
Hjemsted: Karrebæksminde
Call sign: NFGC, senere OWYQ
Skibstype: Jagt, galease og Stf.
Kontrol nr.: J 390
Brt.: 43
nrt.: 22
dw.: -
Rederi/ejer, 1891 Jørgen Albertsen, Karrebæksminde ("FUT" af Karrebæksminde)
Rederi/ejer, 1895 Kaptajn Frig i Molteort v. Kiel (D) ("Jenny" af Molteort), pris 9.600 kr.
Rederi/ejer, 1902 P.M.Rasmussen ("Georg") pris 9.000 kr.
Rederi/ejer, 1916 F.O.Jensen, Nakskov ("Valkyrien" af Nakskov) pris 7.500 kr.
Rederi/ejer, 1920 Norsk rederi
Rederi/ejer, 1923 J.P.Jensen, Kjøge ("Valkyrien")
Rederi/ejer, 1932 H.K.Nielsen, Skørpinge ("Stevns" af Rødvig, 1941 af Køge, registreret som motorgalease på 47 brt., incl. bovspryd.
Rederi/ejer, 1944 R.S.Asmussen, Alnor (Egernsund) ("Karas" af Egernsund) pris 47.000 kr.
Rederi/ejer, 1946 J.O.Larsen, Hadsund ("Hilma" af Hadsund)
Reder/ejer, 1946 H.H.Jensen, Ballebro, senere Hadsund
Rederi/ejer, 1963 H.V.Thuesen, Snaptun ("Else Thuesen"  Stf. 1601, senere Ff. VE 99
Rederi/ejer, 1972 Erik Hays Thøgersen, Rømø ("Kommandøren") pris 50.000 kr.
Kaptajn, 1891 Jørgen Albertsen ("Fut")
Kaptajn, 1895 Frig ("Jenny")
Kaptajn, 1902 P.M.Rasmussen ("Georg")
Kaptajn, 1916 F.O.Jensen, Nakskov ("Valkyrien")
Kaptajn, 1923 J.P.Jensen, Kjøge ("Valkyrien")
Kaptajn, 1932 H.K.Nielsen, Skørpinge ("Stevns")
Kaptajn, 1944 R.S.Asmussen, Alnor pr. Egernsund ("Karas")
Kaptajn, 1946 J.O.Larsen, Hadsund ("Hilma")
Kaptajn, 1950 N.H.Jensen, Ballen, senere Hadsund
Kaptajn, 1963 H.V.Thuesen, Snaptun ("Else Thuesen")
Kaptajn, 1972 Erik Hays Thøgersen, Havneby Rømø ("Kommandøren")
Byggeår: 1891
Byggested: Karrebæksminde
Bygmester: Peter Grønvold Hermansen, Karrebæksminde
Byggemateriale: eg
loa.: 65,5 fod, ca. 20,3 m.
br.: 18,2 fod, ca. 5,6 m.
dbg.: 6,0 fod, ca. 1,85 m.
Sejlareal: 220 kvm.
Maskineri:
1920:
1939:
1946:
1963:
1973:
Skibet gik i fart uden maskineri, som nybygning
40 hk., skibets første maskine, mesanmast fjernet, genindsat 1941.
63 hk.
44 hk.
75 hk.
114 hk. (84 kW) Ford Marinemotor
Ex. navne:
1895
1902
1923
1932
1946
1946
<1963
1972

"Jenny" af Moltenort (D)
"Georg"
"Valkyrien" af Nakskov
"Stevns" af Rødvig, senerer (1941) af Køge
"Karas" af Egernsund
"Hilma" af Hadsund
"Else Thuesen" af Snaptun
"Kommandøren" af Havneby
Bem.: Under H.V.Thuesen ejerskab, blev mesanmasten atter fjernet, da skibet rigges om til stenfiskeri (Stf.1601) og senere anvendt til muslingeskrabning (fiskerinr.: VE 99).
I 1972 køber kapt. E.H.Thøgersen skibet for 50.000 kr., i perioden 1972/73 bliver skibet bygget om, hos Brdr. Michelsen, Sønderborg, for ca. 500.000 kr.
"Kommandøren" blev ombygget/anvendt til kontorskib, indkvartering for børnene (søn/datter) under deres uddannelse i Kbh. 1980-erne. Skibet anvendes stadig til repræsentative formål (1998), skibets ejer er:
Kaptajn/Skibsreder Erik Hays Thøgersen, Havnebyvej 201, 6792 Rømø
Kilder: Danske Flagbøger: 1925,1935,1939,1946,1963 og 1992, aviser, bøger mv.

Tilbage til   Oversigten  el.  Bygget  Handelsskibe