Fartøjsoplysninger

"Eva Petersen"
 
Skibsnavn: Eva Petersen
Hjemsted: Næstved
Call sign,: 1939
Call sign,: 1948
Kontrol nr.:
GWGD
OXSJ
H 123
Skibstype: Motorskib
Brt.1913:
Brt.1925:
Brt.1948:
118 
142
134
Nrt. 1913:
Nrt. 1925:
Nrt. 1948:
79 
92
76
dw.: 1948: 190
Rederi/ejer, 1924
Rederi/ejer, 1939
Rederi/ejer, 1947
J.Summers & Sons, Glasgow
Risdon Beazley Ltd. (R.A.Beazley), Chester (UK)
Peter Christian Petersen, Næstved
Kaptajn, -
Byggeår: 1913
Byggested: Kirkintillock (UK)
Bygmester: P. McGregor & Sons, Kirkintillock (UK)
Byggemateriale: Jern
loa.: 1913
loa.: 1939
loa.: 1948
74,7 fod
88,7 fod
88,3 fod
br.: 1913
br.: 1939
br.: 1948
18,3 fod
18,6 fod
18,5 fod
db.: 1913
db.: 1939
db.: 1948
8,7 fod
8,6 fod
8,4 fod
Maskineri: 1913
Maskineri: 1939
Maskineri: 1948
26 nhp Kromhout, 2 cyl. 2 takt, 335x350 mm, fabrikant D.Goedkoop Jr. Amsterdam (NL)
60 nhp Bolinder tk., 2 cyl, 2 takt, 330x340 mm, fabrikant J.&C.G.Bolinder MV. Stockholm (S)
113 Kelvin Diesel 6 cyl, 4 takt, 152x228 mm (6"x9") Fabrikant Bergius Co. ltd. Glasgow (UK)
ex. navn(e): "Innishowen"
Bem.: 1925: Forlænget (Lastlugen: 29,5 x 13,1 fod)
16.6. 1947 anmeldt købt fra England, af Kaj Møller, Svendborg og straks videresolgt til P.C. Petsersen, Næstved.
Januar 1949 ombygget til Galease med hjælpemotor.

På rejse fra Stettin til Næstved med kul, grundstødt d. 19.12 1948 ved Falsters N.-kyst.
Strandingsindberetning dat. 20.12 1948. Søforklaring i Næstved d. 22.12 1948.
kl. 14:30 lettede "Eva Petersen", i stille diset vejr fra en ankerplads ved Folkedyb lys og fløjtetønde.
kl. 15:10, da Hårbølle passeredes, blev det tæt tåge. Motoren blev sat på langsomt frem, og loddet holdtes gående. Der styredesV.t.N.½N., og strømmen var Ø.-gående. kl. ca. 16:00, da det antoges, at "Eva Petersen" befandt sig ud for Stubbekøbing Havn, ændredes kursen til SV. Et lodskud gav 6 fv. vand. kl. 16:10, da lodskuddene viste, at dybden blev mindre, stoppedes motoren, hvorefter der bakkedes, men umiddelbart efter tog skibet grunden 0,3 sm. NØ. for Stubbekøbing havn og blev stående. d. 20.12. 1948 kl. 14:30 kom "Eva Petersen" flot ved hjælp af en bjergningsdamper.
anm.: Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes tåge.
Kilde: Dansk Søulykke-Statistik 1948

På rejse fra St.Olufsholm til Stege med Kalksten. Forlist efter eksplosion d. 4.5.1950 i Østersøen.
Søforklaring og Søforhør i Næstved d. 11.5. 1950, Forlisanmeldelse dat. Næstved d. 16.5.1950.
d. 3.5.1950 kl. 18:15 havde "Eva Petersen" Utklippan fyr tværs om stb. i en afstand af ca. 3 sm., log 31. Det blæste en svag SV.-lig brise, og der styredes SV.t.V., d. 4.5.1950 kl.0:40 viste loggen 64. Vinden var da svag NV.-lig. kl. ca. 1:20, da "Eva Petersen" efter bestikket befandt sig ca. 38 sm. SV.t.V. for Utklippan fyr, indtraf en kraftig eksplosion, hvorved motoren gik i stå, og skibet begyndte at synke. Jollen sattes på vandet og bemandedes med ungmanden og kokken. Da en undersøgelse viste, at der var slået et hul 15 tommer i diameter i stb.s side ved skoddet mellem motorrummet og lastrummet, forsøgtes det at tætne hullet med en madras, men forsøget måtte opgives, da vandet steg stærkt. Føreren og Bedstemanden gik derefter i jollen, og nogle få minutter efter sank "Eva Petersen", kl. ca. 4:00 blev skibets besætning optaget af et andet skib og senere landsat i Kalmar.
anm.: Årsagen til eksplosionen er endnu ikke fastslået.
Kilde: Dansk Søulykke-Statistik 1950

Kilde: Lloyd´s 1924, 1939. Norske Veritas 1948. Næstved Tidende.  Torsten Hagnéus (S)