Fartøjsoplysninger

"Emmanuel"
 
Skibsnavn: Emmanuel
Hjemsted: Næstved
Call sign: OURY
Skibstype: Tjalk
Kontrol nr.: J 790
Brt.: 97
Nrt.: 56
dw.: 145
Rederi/ejer, 1939 R.P. Rasmussen, Søby
Kaptajn, -
Byggeår: 1897
Bygmester: -
Byggested: Martenshoek (NL)
Byggemateriale: Stål
loa.: 89,9 fod, ca. 27,85 m.
br.: 17,6 fod, ca. 5,45 m.
db.: 6,6 fod, ca. 2,0 m.
Kilde: Flagbogen 1939
bem.: 1937, ankommer fra Lübeck med 135 tons glassand til Næstved, Holmgaards Glasværk.

Paa rejse fra Lübeck til Næstved med Glassand, grundstødt d. 12.1.1939 ved Lollands V.-kyst.
Strandingsindberetning dat. 14.1.1939, Søforklaring i Næstved 16.1.1939.
kl. 4 passerede "Emmanuel" tæt N. om Fehmern Belt F.S., Vejret var diset. kl. 7:30 kom Land i sigte i en gisset afstand af 1,2 Sm., kursen ændredes V. over og senere til NNV, kl. 7:45 tog "Emmanuel" grunden paa Albue Triller og blev staaende. kl. 23 kom Skibet flot ved hjælp af en Bjergningsdamper.
anm.1: Ministeriet maa antage at Grundstødningen skyldes diset vejr og strømsætning i forbindelse med den omstændighed, at Loddet ikke blev benyttet som kontrol for bestikket.
anm.2: Føreren af "Emmanuel" har under 5.10.1939 inden søretten for Ærøskøbing Købstad m.v., vedtaget en Statskassen tilfaldende Bøde af 100 kr. for ved Pligtforsømmelse at have foranlediget Grundstødningen.
Kilde: Dansk Søulykke-Statistik 1939