" Emilie "  (4)

se foto af  Emilie4
Skibsnavn: "Emilie"  
Hjemsted: Næstved
Call sign, Sverige
Call sign, 1906:
HQMT
OWPF
Skibstype, 1927:
Skibstype, 1931:
Skibstype, 1934:
Jagt 
Motorgalease 
Galease
Kontrol nr. J 572
Brutto: 53
Netto: 36
Dw.: ca.90 tons
Rederi/ejer,1880:
Rederi/ejer,1906:
Rederi/ejer,1934:
Rederi/ejer,1942:
Lars Olson, Råå (S) ("Axel" )
H.C.Hansen, Odense ("Kathinka")
A.Petersen, Alnor  ("Fremad" af Egernsund)
Jens Hansen, Næstved ("Emilie" af Næstved)
Kaptajn: 1942 Jens Hansen, Næstved
Byggeår: 1880
Byggested: Timmernabben (S)
Byggemateriale: Eg og fyr
Længde: 65,9 fod
Br.: 18,7 fod
dbg.: 7,2 fod
Maskineri, 1924 motor installeret, 1934 motor: 41 hk
Kilde(r): "Kiv og Krig", side 66, af  Allan Huglstad
Dansk Søulykke-Statistik 1942, side 20
"Skutor och skeppsbyggeri under 100 år" af Bernt Åhlund (S)
Torsten Hagnéus, Frölunda (S)
Bemærkninger: 20 sept. 1942: Ved Basnæs sank motorgaleasen "Emilie" af Næstved. "Emilie", der løb på en mine den 20. sept. i solskin og havblik i den sydlige del af Agersø sund, var på vej fra Flensburg til Næstved med en ladning briketter. Skibet sank på mindre end eet minut og tog skipper Jens Hansen, der stod i styrehuset, med sig. Letmatros Aksel Petersen nåede at redde Bedstemanden, Verner Hansen, der kun havde hovedet oven vande og havde brækket begge ben og en arm samt fået andre kvæstelser. Han fik ham bugseret hen til et par redningskranse, og lidt efter kom den danske patruljebåd   P15. De blev nu sejlet ind til Karrebæksminde, hvor en ambulance stod klar til at køre dem til sygehuset i Næstved.
Aksel Petersen fik året efter redningsmedaljen for sin dåd. Minesprængningen blev ikke omtalt i Aviserne, pga. den tyske cencur.
Dansk Søulykke-Statistik 1942, side 20:
87 M/GL. "Emilie" af Næstved, 53 Reg.T.br. Bygget 1880 af eg og fyr. Paa Rejse fra Flensburg til Næstved med Briketter.
Forlist efter Eksplosion d. 20/9  42 i Smaalandsfarvandet; 1 Mand omkommet.
Søforhør i Næstved d. 26/9  42. Forlisanmeldelse dat. Næstved d. 24/9  42.
Kl. ca. 13:15, da E. befandt sig i Nærheden af Basnæs, mærkedes med kort Mellerum to Eksplosioner, hvorved Agterskibet sprængtes i Stykker, og Skibet begyndte at synke. Det viste sig, at Føreren var forsvundet. Et Marinefartøj, der befandt sig i Nærheden, optog den øvrige Del af Besætningen, 2 Mand, hvoraf den ene var saaret.
Anm: 1. Den omkomne er: Skibsfører Jens Hansen af Næstved.
Anm: 2. Ministeriet maa antage, at Eksplosionen skyldes krigsaarsafer.
Citat slut