Fartøjsoplysninger
 

"Ellen Sophie"
 
 
 
Skibsnavn: (1811) Ellen Sophie
Hjemsted: Næstved (1832-1847)
Call sign: -
Skibstype: 1811
Skibstype: 1891
Skibstype: 1929
Jagt
Galease
Jagt
Brt.: 1776:
Brt.: 1852
Brt.: 1862
Brt.: 1891
8½ commercelæster
11½  c.l.
14 c.l.
41 brt.
Nrt.: -
dw.: -
Rederi/ejer, 1811
Rederi/ejer, 1832-47
Rederi/ejer, 1847
Rederi/ejer, 1876
Rederi/ejer, 1883
Rederi/ejer, 1903-18
Rederi/ejer, 1918
Rederi/ejer, 1944
Rederi/ejer, 1946-47
Albert H.Bøye, Marstal
Md. Gjelf og Adolp Eriksen, Karrebæk
H.A.Hermansen, Marstal 50% og Reder Gjelff 50 %
C.P.Christensen, Marstal
R.H.Rasmussen, Marstal
Skipper Hans Østermann, Marstal
Rederi Nakskov
Otto Clausen, Ærøskøbing
T.E.Jensen, København
Kaptajn, 1811
Kaptajn, 1832-47
Kaptajn, 1847
Kaptajn, 1876
Kaptajn, 1883
Kaptajn, 1903-18
Kaptajn, 1944
Jørgen F. Krull, senere af: Albert Krull
Adolph Eriksen, Karrebæk
H.A.Hermansen, Marstal
C.P.Christenen, Marstal
R.H.Rasmussen, Marstal
Hans Østermann, Marstal
Otto Clausen, Ærøskøbing
Byggeår:
Ombygget: 1852
Ombygget: 1862
Ombygget: 1891
1771
-
-
J.Rasmussens værft i Marstal
Bygmester: -
Byggested: Troense
Byggemateriale: -
loa.: -
br.: -
db.:
Maskine:
-
ca. 1920: 30 hk motor installeret
ex. navn(e): "Marie"  (1776)
"Trelholm" (1918)
"Lucia"
Bem.: I 1946-47 lå den oplagt i kanalen ved Overgaden o. Vandet i København, bærende navnet: "Lucia", som dog ikke synes at have været indregistreret. Sidste ejer var Skibsfører T.E.Jensen, København. I efteråret 1947 blev den hugget op hos skibsbyggerHinrichsen i Humlebæk. Skibet nåede altså en alder af 171 år. Det må dog regnes for tvivlsomt, om der i 1947 var ret meget tilbage af det originale tømmer fra 1776.
Skibet var berømt for at være Danmarks mest sejglivet skib.
Kilde: Næstved Tidende, "Ærøsejlskibe"