Hans Frederik Carlsen

Liste over de skibe / fartøjer Hans Frederik Carlsen har sejlet med.
 
 
Nr. Navn  og  hjemsted Periode
1 "KIANA"  af Marstal fra maj 6 maaneder 1887
2 "KODAN"  af  Marstal fra januar 11 maaneder 1888
3 "POSEIDON"  af  Svendborg fra februar 4 maaneder 1889
4 "KAROLINE"  af  Karrebæksminde 5 maaneder 1889
5 "THYRA"  af  Thisted 1 maaned 1889
6 "ELSE"  af  Fanö 13 maaneder 1890 (letmatros)
7 "C.H.WATJEN"  af  Bremen 6 maaneder 1891
8 "MIGHT  COMMANDOR"  af  Liverpool 7 maaneder 1891
9 "MOULTON"  af  Liverpool 3 maaneder 1891
10 "LOCH  NESS"  af  Glasgow 2 maaneder 1893
11 "MILVERTON"  af  Liverpool 7 maaneder 1893
12 "CULOMAN"  af  Liverpool 20 maaneder 1895
13 "ACCEDENT"  af  Hamborg  2 maaneder 1895
14 "FEDERCION"  af  Nantes 7 maaneder 1896
15 "KLARA"  af Fanö 5 maaneder 1896
16 "AMERICA"  af  Liverpool 11 maaneder 1897
17 "CALUNA"  af  Grenoch 14 maaneder 1898
18 "BESKYTEREN"  (dansk marineskib) 6 maaneder 1900
19 "ROLF"  af  Rønne 14 dage 1900
20 "SJÖSTJERNEN"  af  Rødvig 2 maaneder 1903
21 "MADAM  THYGESEN"  af  Karrebæksminde (stenfisker) -
22 "TORDENSKJOLD"  af  Karrebæksminde  (stenfisker) -

Tilbage til havnevægter Carlsen