Fartøjsoplysninger

"Bjørnø"
 
 
Skibsnavn: Bjørnø
Hjemsted: Næstved
Call sign: -
Skibstype: Galease
Brt.: -
nrt.: 15,04
dw.: ca. 55 tons
Rederi/ejer, Skipper Hjalmar Nielsen, Kirkepladsen 1, Næstved
Kaptajn, Hjalmar Nielsen, Næstved
Byggeår: -
Byggested: -
Bygmester: -
Byggemateriale: -
loa.: -
br.: -
db.: -
Maskineri: har maskine
Kilde: Dagbog Næstved Havnevæsen, 1938
Bem.: 1938 ankommer fra Lübeck med 55 tons glassand til Holmegaards glasværk, losser i Næstved.
Forlist i Kattegat juni 1938, begge ombordværende reddet, skipper Hjalmar Nielsen og skibsdreng Ivar Hansen, begge Næstved.
Rederen/skipperen led et stort tab, skibets værdi var ca. 9.000 kr. og var kun forsikret for 5.000 kr., tidligere var ny motor installeret uden oplysninger om dette til forsikringsselskabet. Lasten på ca. 50 ts. skærver havde afskiber ej forsikret, tabet var blot få hundrede kroner.