Fartøjsoplysninger

"Arengott & Thora"
 
 
Skibsnavn: Arengott & Thora
Hjemsted: Næstved
Call sign: H B C P
Skibstype: 2-mastet bramsejlsskonnert, lille
Brt.:
Dw.:
89,15 (normalt ligger en Bramsejlsskonnert på 120-160 brt.)
155
Rederi/ejer: 1867 
Senere:
Christian Martin Witussen, Næstved
A.H.Petersen, Marstal
Kaptajn, 1867:
Kaptajn, 1892:
J.J.Pedersen
A.Petersen
Byggeår: 1867
Byggested: Karrebæksminde
Bygmester: J.C.Sørensen, Karrebæksminde
Byggemateriale: Eg
Dybde: 9 fod,  ca. 2,8 m.
Kilde: "Fortegnelse over de i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne og Holsteen hjemmehørende fartøjer af 10 commerce-læsters drægtighed og derover", årgang: 1879 og 1883. "Ærøsejlskibe"
Bem.: Solgt til A.H.Petersen, Marstal, (årstal ukendt).
23.10.1892 sunket i Nordsøen efter kollision med engelsk skonnert "Sultan" og sank øjeblikkelig med sin 140 tons cementlast.
Besætningen bestod af: Kaptajn A.Petersen, styrmand E.Petersen, ungmand J.Staugaard, ungmand A.Hansen og kok Chr. Bager, alle reddede livet ved at springe over på "Sultan".
Visse steder staves skibsnavnet: Arengoth & Thora,  de officielle skibslister staver navnet:
Arengott & Thora.  Skibet var opkaldt efter reder Witussen`s  to døtre.

Tilbage til   oversigten   el.    Bygget  handelsskibe