Maritim ordliste, mm.

2003  ©  Ole Nørgaard

W
 
 
wa: With average
WAAS: Wide Area Augmentain System, positionssystem for fly/skibstrafik. Har samme egenskaber som systemet: ENNOS, se dette
WARPET: Western Australian Petroleum Company
Wasser-alen: Længdemål fra Christian IV skibsbygningstid, bl.a. "FIDES" og "NELDEBLADET", år 1613.  een wasseralen = 55 cm.
Wawex: Radarsystem til måling af bølgehøjder, anvendes især i HSS-fartøjer, se HSS
Wawe-piercer catamanran: Hurtigsejlende katamaran med flere smalle/spidse skrog, se HSS
Længde: 25-60 meter, fart: 30-45 kn., rækkevidde: 300 sm.
wb: Water ballast
WCCON:
WIBON:
WIFPON:
WIPON:
WLTOCH (distance):
WOG:
WPD:
wcsa:
Whether customs cleared or not
Whether in berth or not
Whether in free pratique or not
Whether in port or not
Water line-to-hatch coaming
Without Guarantee
Weather permitting day
West coast south america
w&f: Water and feed
WEND: World Wide Electronic Navigational Chart Data Base
WELCON: Coal charter party
WEMT: West European Confedaration of Maritime Sicieties. Maritime sammenslutninger i Vest europa.
WFTO: World Federation of Trade Unions
wg: Weigh guaranteed
wgt: Weight
whf: Wharf
whse: Warehouse
w&i: Weighing and inspection
w&r: Water and rail
wb: West bound, Waybill, Water ballast
wci: West coast India
wccon: Wherter customs cleared or not
wcmex: West Coast Mexico
wcuk: West coast UK
wcus: West coast US
WEC: World Equipment Control, softwareprogram til styring af containere.
whd: Working hatch per day
wibon: Wherter in berth or not
WHO: World Health Organisation
wifpon: Wherter free practique or not
Winch: Spil, laste/lossespil, brasespil osv.
Windjammer: Stort sejlskib
wire: Spundet tov af galvaniseret ståltråd
WISTA: Women`s  International Shipping and Trading Association
WLC: Wonsild Liquid Carriers
w/m: Weight / measurment
w&m: War and marine
WMA: Weitemayer Maritime Advice, dansk firma
wmed: West mediterranean
WMO: World meteorological Organisation
WMO: W.Meinertz-Olesen, elinstallationsfirma, ejet af Nordsøværftet og Århus flydedok.
wna: Winter north atlantic
WNC: Wärtsilä NSD Corporation, sammenlægning af Wärtsilä Diesel og New Sulzer Diesel, (1997), se også NSD.
wo: written off
wob: Washed over board
wog: Without guarantee, With other goods
Worldscale: Internationalt ratesystem for tankskibe med fastsatte basisrater for alle rejser, der forekommer i International oliefart. Basisraten er lig: 100
Worldscale justeres løbende for større ændringer i havneudgifterne, men justeres kun to gange om året for ændring i priserne på bunkersolie.
wp: Weather permitting, Way point, Without prejudice
WPC: World Petroleum Congress
wr: Warehouse receipt
wro: War risk only
wrtd: Without reference to date
WS: Worldwide tanker nominal freight Scale. Et indeks, der angiver tankraten uafhængig af skibsstørrelse og rute.
wpa:
WRIC:
With particular average
Wire rods in coils
wtba: Wording to be agreed
WTO: World Trade Organization
wts: Working Time Saved
wtsbe: Working time saved both ends
wty: Warranty
ww: World Wide, Weather working
wwd: Weather Working Days
wwf: Australian Waterside Workers Federation
wwr: When where ready
WWS: Walker Wingsail System, britisk firma, pioner inden for moderne sejlføring, især til bulk og tankskibe.
WWW:
WWWW:
World Wide Weatherrouting, under DMI, se dette
Wibon, Wccon, Wifpon, Wipon
wcs: se under: QI.    WCS: Worst Case Scenario
WFP: World Food Programme. FN`s afdeling for fødevarehjælp til katastroferamte områder. Disse transporter foretages bl.a. af danske rederier.
WMU: World Maritime University, Malmø (Under IMO). Uddanner indenfor Maritim administration, maritim uddannelse, maritim sikkerhed, havneadministration, shipping mv. Især folk fra den tredie verden samt tidligere østbloklande, undervises her.

Tilbage til maritim ordliste