Maritim ordliste, mm.

2003  © Ole Nørgaard

U
 
 
uae: United Arab Emirates
UBS: Unified Baltic Shipyards
u/c: Undercharge
UCT: United Chemical Transport, (italiensk)
u.d: Under deck
Udhale: Gøre i stand, pynte
Udskejning: Arbejdets ophør, fyraften
Uger el. ugesøs: Gammel nordisk betegnelse for længdemål på havet, 1 uge søs, der omtrent svarer til fire kvartmil = ca. 1 sømil = 1852 meter.
uh: Upper Hold
Udgive extra brændeviin: I ondt veir eller ved strængt arbeide gives mandskabet 1/16 pot brændeviin over den bestemte ration.
Udkik: Kaldes en mand på et skib, der er sat som skildvagt paa een af mastetoppene for at være aarvaagen paa alt hvad der foregaar eller kommer til syne i skibets horisont. Under sejlads er udkig paabudt ved lov.
UEL: Upper Explosive Limit
UFU: Udenrigsfartens Forhandlings Udvalg ,  norsk
UGT: Union Generale de Trabajadores, spansk LO
UHF: Ultra High Frequency, 300 Mhz og 3.000 Mhz
uk: United Kingdom
ukfo: United Kingdom for orders
ukc: United Kingdom/Continent
UKHO: United Kingdom Hydrografic Office, britisk søkortfremstiller/udgiver
Ulage: Pejling af tankskibe, afstand fra hoveddæk til væskens overflade.
ulbc: Ultra Large Bulk Carrier
ulcc: Ultra Large Crude Carrier, tankskib over 300.000 tdw.
ULRC: Ultra Large Reefer Carrier
Umiaq:
Ummelandsfarere:
(grøn.): Konebåd
Benævnelse af hollændere, i 1200-årene, der sejlede rundt Skagen, frem for at bruge Slien. 
Ulve gruber: Dybe huller i havbunden, især ved klippebund
UNCITRAL: UN Commission on International Trade and Law
Uncle Sam:
 

UNCLOS:

Onkel Samuel, spøgefuld benævnelse for de Nordamerikanske fristater som Nation. Navnet stammer fra forkortelsen: U.S.am  =  United States of America.
UN Conference on the Law at Sea
UNCTAD: UN Conference on Trade and Development
Under vinden: Skibet ligger tæt til vinden
Underdreje:
 
 
 
 
 

Underslag:

I storm at lægge skibet tæt til vinden for små sejl. Skibets drift til siden afbøder bølgernes virkning. En dårlig sejler driver godt, er velegnet til at ligge underdrejet.
Et maskindrevet skib ligger underdrejet med stævnen i vind/sø og styrefart på maskinen.
eng.: Lie hove-to

Langskibs tømmer, hvorpå dæksbjælkerne hviler.

Undervandssignal: Signal fra en klokke eller membran, anbragt under et fyrskib. Skibe med et særligt modtageapparat kan da pejle efter fyrskibet. Anvendes ikke mere fra Danske fyrskibe, idet alle er inddraget (1997).
Ungmand: se Jungmand
UNICE: Union of Industrial and Employers Confederation of Europe, Bruxelles.
Fællesrepræsentation af de Nationale industriråd og arbejdsgiverforening i EU-landene.
UNIDO: UN Industrial Development Organization
Unitisering: Sammenbygning af mindre kolli i ladning i større enheder af ens størrelse, samtidig med at de større enheder gøres egnede til håndtering med mekanisk udstyr, f.eks. gaffeltrucks.
UNS: Ugland Nordic Shipping
URAG: Unterweser Reederei AG
us: United States
usac: United States Atlantic Coast
usda: United States Department and Agriculture
USC:
UDCG:
Unless Sooner Commenced
United States Coast Guard
USD: USD = US $ = amerikansk dollar
USHD: United States Department of Health
usec: United States East Coast
USMC: US Maritime Committee
USNH: US Eastcoast North of Cape Hatteras
USNTSB: United States National Transportation Safety Board
usnopc: United States North Pacific
USDA Approval: USDA = United States Department of Agriculture. USA forlanger at stort set al frugt der importeres til landet, føres i køleskibe med specielt måleudstyr bygget ind i skibssidens isolering. Dette måleudstyr, der automatisk registrerer alle temperaturudsving, skal godkendes af USDA. Denne nøje kontrol er et led i bekæmpelsen af frugtfluer og larver.
ussa: United States Salvage Association
UST: Ulstein Ship Technology
UTC: Universal Time Coordinated = GMT (Greenwich Mean Time) som International tidsstandard, angiver tiden på samme meridian som GMT, men er baseret på atomure (med visse tilpasninger); afløste til dels GMT i 1986.
uu:
UUIWCTAUTC:
Unless used
Unless used in wich case time actually used to count
uw: Underwriter(s)

Tilbage til maritim ordliste