Maritim ordliste, mm.

2003  © Ole Nørgaard
T
 
 
t: ton
1 metrisk ton = 1000 kilo
1 long tons (UK) = 1016 kilo
1 Short ton (US) = 907,2 kilo
ta: Trans atlantic
TAA: Trans Atlantic Agreement, forgængeren for TACA, se dette
T & C: Thor Chartering, rederi etableret 1997, efter overtagelse af T&C = Tønnevold & Clausen. Hjemmehørende i Svendborg.
t&p: Theft & petty, Theft & pilferage
TACA: Trans- Atlantic Conference Agreement. Sammenslutning, især om containere, at større rederier, som aftaler fragtrater på visse linier.
Tainting: Skader på kølelast forvoldt af lugt fra andre laster; af let modtagelige varearter kan nævnes, æg, smør og ost.
Takkelage: Skibets rigning, tovværk, blokke etc.
Takling: Bevikling af sejlgarn om tampen af en trosse for at forhindre denne i at slå op.
eng.: Whip (whipping)
Talerør:
Talje:
Et rør hvori kaptajnen kunne give rorgængeren sin ordrer, eng.: Voice pipe
To el. flere blokke forbundet med reb. En svær talje kaldes også Takkel el. Gie.
eng.: Tackle
Talje, Tally: Holde talje, tally, er at holde regnskab med antal af lossede/lastede sling, kasser osv.
Tallymand: En person der holder Talje, Tally
Taluritlås: Taluritlås består af et rør af en særlig legering, talurit, som er så eftergiven, at den kan formes ved tryk. De to wirerparter anbringes i røret, som derefter presses helt ind i wiren med fra 200 til 400 tons tryk
Tampen: Ende af tovværk     eng. Rope (wire) end
Tampe, til afstraffelse: Korte ender, længde ca. 2,5 fod og 2-3 tommer tykke
Tarps: Amerikansk slang for: tarpaulins = presenning.
tarv: Trans Atlantic Round Voyage
tba: To be advised
tbn: To be nominated, named, narrowed
TBT: Torm Burwain Tankers
TBT-malinger:
TC el. tc:
Bundmalinger med stort indhold af giften tributyl-tin eller organo-tin
Time Charter
TEEKAY-shipping: Fonetisk: T=Tee    K=kay (Torben Karlshøj).
TEINT: Tschudi & Eitzen International, København
Tensionspil: Fortøjningsspil, hvor trossen er rullet på en spiltromle, ved hjælp af en føler, kan spillet selv hive el. slække
Terrestisk navigation: Iagttagelser og målinger på jordens overflade, se også astronomisk navigation
Ters: Et kraftigt stykke tømmer el. jernrør, der stikkes igennem trossens øje, for at fastholde trossen i kajens fortøjningsring el.
TET: Tschudi Eitzen Tankers, København
TEPAC: Tschudi & Eitzen Pacific Carriers Line
TES: Tschudi Eitzen Shipping, København
TEU: Twenty Equal Units, længdeangivelse af container, i fod
TCC: T.C.Christensen, Stigsnæs (skibsklarering) tidligere mindre rederi: Alssund, Fursund, Brosund, Vilsund
tc, t/c: Timecharter, rederen/ejeren bortlejer sit skib komplet med mandskab for en fast periode og modtager herfor en aftalt månedlig, el. pr. dag betaling, tc-hyren, rederen afholder alle udgifter forbundet med skibets drift.
tch:
TCI:
Time charter hire.
Transport Corporation of India.
tct: Time charter trip
td: Tønde (korn ol.)  139,1 liter.
TDIM: TeleDanmark International Marine
TDK: Tele Danmark, driver bl.a. LYRA=Lyngby radio
TDMA: Navigations- og kommunikationssystem, der anvendes til overvågning af mobilt udstyr, herunder fartøjer.
Mobile enheder følges i land på computerskærme, samtidig kan der sendes/vises diverse oplysninger om fart, kurs, olieforbrug, etc.
TDW: Tons dead weight à 2240 lbs = 1016 kgs. (long tons) eller metrisk ton à 1000 kgs., angiver skibets lasteevne, dvs. maksimal ladning og brændstofmængde, i fuldt udrustet stand ved nedlastning til sommerfribordet.
thc: Terminal handling charge
The Strike Club: The Shipowners Mutual Strike Insurance Association Europe
thp: Thrust horse power
tib: Trimmed in bunkers
Tikkelik:
Tiltakle:

Tilsætte sejl:

Søudtryk i gl. dage: udføre flere ting på een gang og hurtigt.
Sætte master og stænger etc. i et skib samt forsyne det med takkelage, ræer, gafler m.m.
Udspænde sejlet ved at løsgøre beslaasejsningerne, hvorefter sejlet udspiles ved at strække det i fald og skøder og stille det efter vinden.
Timecharter: se tc, t/c
tip: Taking inward pilot
TIR: Transport Internationale Routier
tiv: Total insured value
Tjalken: Er et rundgattet, fladbundet og i boven meget fyldigt fartøj, med een mast, lavt fribord og sværd.
tl: Total loss
TLC: TLC-vedligeholdelse, spøgefuldt kaldet: tender loving care, med henvisning til hurtigt-sejlende aluminium-fartøjer der kræver mindre vedligeholdelse af skrog mv.
TLG: Radiotelegrafistcertifikat
tlo: Total loss only
tlx: Telex
TM: Tanker Maritime, Københavns firma
TMM: Transportation Maritima Mexicana
TNL: Torm-Nord-Lasco, Panamax Pool
to: Turn over, Transfer order
Tofte: Sæde i et rofartøj
Toldbodgris: En form for havnearbejder, se også Strandsel
Tomme: Een dansk tomme = 26,1545 mm.
Een engelsk tomme = 25,4 mm.
Ton: Register ton angiver et skibs rumindhold, 1 register ton = 2,83 kubikmeter = 100 engelske kubikfod.
BRT.= bruttoregisterton angiver det samlede rumindhold, medens nettoregister ton betegner  nytterummene, idet rum til brændstof, ferskvand, maskine og kahytter er trukket fra.
Vejer lasten ca. 350 kgs. pr. kubikmeter, vejer den ca. 1 metrisk ton.
Ton dødvægt betegner den vægt, som et lastfartøj må laste. Vandlinien ved fuld last angives ved et mærke, lastelinemærke (Plimsoll-mærket, se Plimsoll), på skibssiden.
I en ældre tid fandtes der tons af forskellige størrelser, ordet register udelades ofte.
Tone flag: Heise flaget
Topballie:
Topjolle:
se under Masteballie
se under Jolle
Toplente: Reb fra ræernes nokker til blok på masten og derfra til dæk.
Lenten støtter råen i lodret plan.    eng.: Topping lift
tor: Time on risk
tomk: To make
tot: Stiv el. stram.     eng.: tight
Tov:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tovalop:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tov benævnes efter førlighed, slaaning og materiale.
Førligheden er omkredsen i mm. Linegods er under 20 mm. i omkreds; over 39 mm. benævnes tovværk for trosser. Mindre tovværk, som regel trosseslaaet, med solen, benævnes: Stikline, slaaet mod solen, hyssing slaaet af 3 fine garn, merling, slaaet af 2 fine garn, skibmandsgarn, slaaet af 2 à 3 grove garn, kabelgarn og flagliner.
De forskellige slags tovværk er Hampeværk, manila, kaj- og staaltraadstovværk.
Trosser slaas mod solen i 3 forskellige førligheder, jagetrosse, pertline og kabeltov.
Til søs anvendes tjæret tovværk, tjæren forringer styrken med 25%, forøger vægten og gør tovværket mindre bøjeligt, men bevarer garnet.
Manilatovværk egner sig ikke til at tjæres, taaler godt fugtighed og ser pynteligt ud.
Kajtovværk anvendes til forarbejdelse af hvilere, fender og matter.
Tanker owners voluntary agreement to limit oil pollution.
Towing-pins: Kraftige holdere, der virker som wire-guide i supplyskibe, placeret ved hækrullen og bruges ved slæbeopgaver.
tpi: Tons per inch
TPLJ: Thermal Protective Life Jacket, Universal redningsdragt, Solas 1998
TQM: Total quality management
tq: As found, Just as it is
tr: Tons registered, All risks (=toutes risques)
Tralværk: Rist af træ
Tramp: Fragtskib, som ikke sejler i rutefart, men tager last ombord, som det træffer sig. Betyder egentlig: vagabond, se også Cross trade
Trailerfærge: Færge til transport af sættevogne/lastbiler.
Transportør: Trekantet instrument med gradindeling der anvendes ved udmåling og udsætning af kurser.
Travalje: Afledt af det franske ord "travaille", der betyder arbejde, fartøjer der i ældre tid blev benyttet til al forefaldende transport og kommunikation mellem store sejlførende skibe.
Trense: Trense, ital.: trenza,  flette tovværk.      eng.: worm
Trimme:
Trippel:
Trippelse:
At bringe orden, rense, rømme op.
En mager lerart til polering af metal.
Polerpulver bestående af fintknust murstenspulver, bruges til polering af bl.a. messing, se også: Trippel.
TRSL: Trans Roll Sea Land, ejet af Sealand rederiet
Trussereder: Folkelig betegnelse for personer, uden for søfarten, som investerede i skibe, især coastere.
Opstod i 1965 blandt Skagens fiskere, der i spøg døbte firmaet Asani`s  stålkuttere: Trussebådene
Trælle et skib: Det er ved et tov fra forenden af et skib, at hale det frem ad langs en dæmning, ved folk som slæber i tovet og går på dæmningen.
ts: tons, à 1016 kg. (longtons)
t/s: Turbine/Ship
tsp: Triple super phosphate
tsp: Twin screw ship
tt: Telegraphic transfer, Turbine tanker
TSS: Traffic Separation Schemes
TSL: Techno Super Liners. japansk udviklet hurtig(last)fartøjer.
TSM: Thyborøn Skibs & Motor a/s
TSV: Total Support Vessel
T & T: Thomsen & Thomsen, skibsværft i Marstal
TTET: Torm & Tschudi and Eitzen Tankers
ttl: Total
TUAC: Trade Union Advisory Committee
Tubalkain: Medlemsblad for DSB`s Maskinofficersbesætning
Turret: Fortøjningsarrangement i forstævn, med svirvel monteret for laste/losseoperationer, til havs.
Tviskendæk: Gammelt hollandsk navn paa mellemdæk i handelsskibe
TW:
TWT:
Tween Decker
Torm Waterfront Tankerpool
Tællelod: Lod med tælle i hulning i loddets bund, således at der kommer bundprøve med op. I søkortet eller farvandsbeskrivelsen angives bundarten, således at denne kan tjene til bestemmelse af stedet, sammenholdt med vanddybden.
TØF:
Tøjanker:
TransportØkonomisk Forening.
(gammeldags) Styrbords bovanker, som paa sejlskibe i ældre tider gerne var noget mindre end bagbords, som kaldes Dagliganker.
Tørhavn: En havn, hvor skibene ved ebbe står på bunden i modsætning til dokhavn, hvor vandet holdes inde af en port under lavvande. Sejlskibene blev længst foretrukket til fragten på tørhavnne, da de bedre end dampskibe tålte at stå på bunden.
Tørn: Snoning på reb, wire el. kæde, således at der fremkommer en løkke der ikke kan gå gennem en blok eller øje.
Tørn på to ankerkæder forhindre indhaling af ankrene, før kæderne er skilt ad, og tørnen løst op.
Tørn: Tur, omgang
Tørne maskinen: Drive maskinen rundt for at gøre den "bevægelig" og uddrive evnt. vandsamlinger i cylinderne.
eng.: turn the engine
Tørn om: Lægge reb en eller flere gange om en pullert eller kofilnagle, således at en bevægelse kan bremses.
Tørne til: Begynde på f.eks. vagt el. arbejde.    eng.: turn to
Tørne ud: Stå op af køjen, tørne til, gå på vagt, tørne ind, gå fra vagt, tørne rundt, vende skibet, tørne imod, støde ind i, skibet ligger på lastetørn, venter på at komme til at laste.
Tælle et fartøj: Det er at besmøre det under bunden med smeltet tælle, hvilket befordre sejladsen meget på små fartøjer og både.
tw: Tween (deck)
twd: Tweendecker
tx: Telex, Transmitter (radio).

Tilbage til maritim ordliste