Maritim ordliste, mm.

2003  © Ole Nørgaard
R
 
 
RAB: Royal Artic Bygdeservice, lokal kystfart på Grønland
RAS: Radio Advisory Service
r&cc: Riots and civil commotion
rcc&s: Riots, civil commotion and strikes
ra: Receivers approval
RAC: Royal Artic Containeroperations
RACON: Sammenskrivning af : RADAR og BEACON, radarsvarerfyr/ID
Radar:
 

Rage, ombord i:

Radio Detecting And Ranging. Påvisning og afstandsmåling ved hjælp af radiobølger.

er at faa sin rejsning uklar af et andet skib.

Raft: Flåde af sammenlænkede træstammer, i dag om redningsflåder.
Raketapparat: Stativ hvorfra der udskydes en raket med en line, til et nødstedt fartøj tæt på kysten.
Rakke: Tovstrop el. jernbøjle, hvormed råen holdes ind til masten.
Rakkekloder: Trækugler påsat tovstroppen, der holder råen/kloen ind til masten.
RAL: Royal Artic Line, ex. Den Kongelige Grønlandske Handel, KNI.  Ejes af Grønlands hjemmestyre med 50 % og J.Lauritzen med 50 %, i 1995 trak J.Lauritzen sig ud af ejerskabet.
RAL: Royal Artic Linieagentur
RAL: Rostock Atlantik Line GmbH
Radbrækket: Siges om et skib der pga. alder el. grundstødning, er blevet løs i sammensætningen af tømmeret/konstruktionen, slået sig.
Rage: Rage ombord i, er at få sin rejsning uklar af et andet skib.
RAH: Royal Artic Havneservice
Ramkiler: Saaledes kaldes de kiler, der ligger under afløbningsklæderne, og hvorpå der rammes (slaaes), naar skibet skal rammes op.
Ramme an: Er at slaa med en hammer paa enden af en svær kile, skibsbyggeren kalder det at ramme an, naar der slaaes paa de svære kiler, som ligge under hælen paa et skib, der skal løbe af stabelen, saavelsom paa dem, der ligge for enden af hælstøtten og de agterste pudestykker. (pudestykker er lavet af træ og ligger imellem for at undgå slitage).
Ramme op: Herved forstaaer skibsbyggeren at slaae (ramme) kilerne (ramkilerne), der ligger under klæderne paa et skib, som skal løbe af stabelen, saameget ind, at kjølen løfter sig fra stabelblokkene
Rammere: En rammere er et firkantet stykke egetræ af forskjellig længde og førlighed, og hvori er boret huller til rouge, til saa mange mand, som ere nødvendige til at hale den frem og tilbage, paa undersiden har den en kjøl, som glider i ramklæden. Med rammeren slaaes paa ramkilerne, naar et skib skal rammes op, saavel paa hælkilerne og kilerne for enden af hælstøtten og pudestøtterne, naar et skib skal løbe af stabelen; rammeren føres da frem og tilbage i ramslæden ved hjelp af tougene, hvori det nødvendige mandskab haler.
Ramslæde: En lang planke med tvende slidsker paa overfladen, imellem hvilke kjølen paa rammeren løber, naar der rammes an.
Rand: At løbe med sine mærssejl på Rand, betyder at sejle for vejret med mærsråen firet helt ned på æselhovedet.
Rang: Plankegang eller rækken i klædningen.
Rank: Et rankt skib et lettere at få til at krænge end almindeligt, men en dækslast  eller tung højtliggende last, kan også gøre et almindeligt konstrueret skib "rank", se også Stiv.
eng.: Tender
Ranson:

Ransonfad:
 
 
 

Rapert:

Tildeling af en bestemt ration madvarer, pr. mand pr. uge.

Et fad, der indeholder drikkevand til mandskabet i et skib. Paa krigsskibene staaer dette fad paa enden paa en lav stol, paa coffardiskibene ligger det derimod paa siden paa dækket med aaben spuns; i den nyere tid bruges en kasse af jern til Ransonfad.

Den vogn en skibskanon ligger i.

Raseret skib: Et skib, der formedelst alder og svaghed er gjort lavere ved at borttage skandsen og bakken og altsaa tillige gjort "til" mindre skib med hensyn til kanonernes antal; et skib raseres for enten at bruge igjen som seilskib eller for at henlægge som blokskib.
Rasmus: Havet, i dårligt vejr: Rasmus viser tænder
RAST: Rotterdam Shortsea Terminal
RAT: Royal Artic Tankers, etableret 1997 med 50% til Grønlands hjemmestyre og med 50% til Herning Shipping.
Ratline: Et toug, hvis tykkelse staaer i forhold til kraften paa roret, den danner forbindelse imellem rattet og rorpinden. Ratlinen staaer med bugten fast paa midten af ratstammen og er med hver part taget 2½ slag (omgang) omkring stammen, agter og- forefter, fra stammen vises enderne ned til rorpinden paa den maade, som vedkommende anses bedst passende med hensigten. I den nyere tid bruges ratliner, flaaede af kohuder, der ere flaarne i lange, fine strimler.
Reb: Ved dette ord forstaaes en række syede huller tværs over et seil og paa en bestemt afstand fra råen eller seilets overkant, og hvori er stukket rebseisinger eller rebbaand, som seilet rebes med.
Red: Ankerplads ud for en havn.  Ordet red i betydning ankerplads, kommer fra det gammeltyske "reed", der er beslægtet med det engelske "road", som jo betyder "vej".
Reefer: Skib med lastrum der kan nedkøles.
Registerton: Rummål = 100 eng. cubicfeet = 2,8315 m3.
Rejse: At stå op, rejs ud af køjerne, kommando til at stå op
Rejsning: Master og spryd, alt det som rejser, dvs. står op
rc: Refrigerated Container
RCC: Rescue Coordination Center, luftfartens redningscentral, ledet af Flyvertaktisk kommando i Karup.
RCC: Regional Pirate Center, Kuala Lumpur, Malaysia. Udarbejder daglige rapporter/ advarsler om piratvirksomhed. Underlagt IMO, se også IMB
RCHM: Robotic Container Handling Machine, hurtigtarbejdende losse/lasteudstyr for containere. Opfundet i USA 1997
rc&l: Rail, canal and lake
RCCL: Royal Caribbean Cruises Line
RCM: Refrigeration Control and Monitoring
RCM: Reliability Centered Maintenance
RCM: Risk Crisis Management
RCOM: Reliability Centered Operation and Maintenance, vedligeholdelsesprogram for Wärtsilä maskiner.
RCRM: Rig Ressource Management Courses
RCS: Radar Cross Section, måling af radarreflektores virkning/effekt.
RCS:
RCVR:
Remote Control System
Receivers
rd: Road, Running days
rdc: Running down clause
RDF: Radio Direction Finder, lig radiopejling, RDF betegnelse for radaren blev brugt under 2.verdenskrig.
re: Relating to, or With reference to
Rebe: Formindske et sejl ved at rulle en del af det op og fastbinde det oprullede med reb. Ved rullerebning rulles sejlet omkring en bom, men det blev kun undtagelsesvis brugt i større skibe.
Rebknyttelser er korte rebstykker, som sidder fast i sejlet til at rebe med.
Reberbane: Tovværksfabrik hvor tovværk fremstilles i lange huse på 150-200 favne.
Rebslager: Person der fremstiller tovværk
RECHTO CUP: Årligt sportsstævne for shippingskredse, arrangeret af Rechnitzer og Thomsen, Ålborg, heraf navnet: Rechto cup
rec or rcvd: Received
Reder: Kaldes enhver, som med erhverv til formål udruster, bemander og benytter et fartøj som transportmiddel
Rederi: Et rederi kan bestå af en enkel person el. være et partrederi el. et aktieselskab
Redel: Redelivery
Redwood: Målemetode for olies viskositet, f.eks. 3500 redwood sec, er udtryk for, at olien bruger 3500 sekunder på at gennemløbe viskositetsmåleren, opfundet af englænderen Redwood.
reefer: Same as RC, or Ref space
refg: Refrige-rating/rated/ - ration
Reefervessel: Køleskib, anvendes hovedsageligt til transport af fødevarer og andre let fordærvelige varer, f.eks. frosne fiskeprodukter, frosset kød, nedkølede frugter og grøntsager. I disse skibe kan lasten også transporteres i en kontrolleret atmosfære, som eksempelvis forsinker modningen af frisk frugt.  se også Reefer
Refcon: Kølecontainer-overvågning via elektroniske følere
Relet (sublet): Skib el. ladning, som af den oprindelige befragter udbydes for viderebefragtning.
REMBRANDT: REal time Manoevring BeRthing AND Training simulator, PC-windows 95 baseret manøvresimulator, udgivet af BMT SeaTech. British Marine Technology
RENC: Regional Electronic Navigation Chart Center
Reversible (detention):

Revier:

If loading completed sooner than expected at loadingport, then days saved can be added to discharge operations.
Flod, munding
rg or rge: Range
RHE: Radar Target Enhancer, forstærker af indkomne radarsignaler
RI: Registro Italiano
RI:

Ribbe:

Lang bøjelig stang, som skibsbyggere bruger til afmærkning og til kurvemål

Tyndere bjælker, de er skudt ind mellem dæksbjælkerne.

Ride for ankrene: Et ankerliggende skibs bevægelser for kraftig sø, vind og/el. strøm således, at det strækker ankerkæderne og stød forplanter sig til skroget.
eng.: Ride for the anchors
Rigabalsam: En kraftig bitter, smager efter Fernet Branca el. Underberg, fremstillet af finsprit, destilleret vand og mange krydderier, bl.a. safrandråber, angelikadråber, myrrhadråber, vinkulør, kalmusolie, lavendelolie, pebermyntheolie, salvieolie og rosmarinolie. se opskriften i Maritim Kontakt nr. 6, side 10.
Rigabalsam anvendtes indvortes og udvortes !  se også under Skæggemænd
Rigge: At anbringe takkelagen, altså d.s.s. at takle. Sammenlign med række og rie
Rigger: Håndværker, der tilrigger skibe, ofte en sømand, der er gået i land. En fuldt udlært sømand skulle kunne udføre riggerarbejde.
RIMECO: Riggelsen Metal Company, ejer Peter Riggelsen, Åbenrå
RINA: Registro Italiano Navigazione, italiensk klasseselskab
RINA: The Royal Institution og Naval Architects, svensk
Rippe: Ankeret siges at rippe, når det ikke holder fast i bunden
Risprik: se under Prik
rit: Refining in transit
r&l: Rail & lake
RLF: Redernes LandsForening, norsk
RNA: Royal Navy Association, eng. sammenslutning af navy-folk fra 2. verdenskrig
RNLB: Royal National Life-Boat Institution. Verdens ældste redningsvæsen, oprettet i 1824 af sir William Hilary
rnr: Rate not reported
ro: Registred office
Rob:
Robbeslager:
Remaining on board
Sælfanger(skib), holl.: rob = sæl
ROC:
 

Rodrig:

Restricted Operator Certificate, begrænset certifikat som radiooperatør, inkl. GMDSS

Massiv stang / vant, især til større lystfartøjer.

Ro/Lo-skib: Et kombineret skib for roll-on/roll-off og Lift-on/Lift-off, et skib der kan transportere såvel rullegods som sværdgods
ROLS: Remote Operated Offloading System
RoRoCCC: Roll On Roll Off Car Container Carrier
Roll on /Roll Off (Ro/Ro: System, der er baseret på, at al last køres ombord og fra borde via en eller flere ramper, skibene er indrettet med ramper eller elevatorer imellem de enkelte dæk, således at al trafik ombord ligeledes kan foregå kørende.
Ro-Pax: Kombineret Roll on/Roll off - passagerskib
r&o: Rail & Ocean
rob: Remaining on board, især om bunkersbeholdning
Ror: Rorpladen på rorstammen.
Styresystem på et skib, inkl. rorblad, styremaskine og styremekanisme (rat/autopilot).   eng.: Rudder, Steering gear
Rorbrogen: Dobbelt seildug, spigret paa roret og om hullet i gillingen, for at hindre vandet fra at trænge ind gjennem rorkisten. Rorbrogen maa paaspigres med forstand, saa den ie ved rorets dreining rives istykker.
Rorgænger: Den mand, der står til rors (tidligere styredes med rorpind og ikke med rat, gik han mere, end han stod) og styrede skibet.
eng.: Helmsman
Rorkiste: Et kalfatret træskod, der fra bjørnen gaaer rundt rorstammen, igjennem de forskellige dæk.
Rostrum: På antikke krigsskibe metalbeslået "vædder" til at angribe fjendtlige skibe med.
Rotterdammer-lap: Naar et seil faar et lille hul eller et tyndt slidt, og der ikke er leilighed til at lappe dette ordentlig, tjæres kanten af hullet, for at hindre det fra at blive større, hvilket i spøg kaldes en "Rotterdammerlap".
ROV: Remote Operated Vehicle, fartøj som kan sættes i søen fra moderskibet, via en stor Moonpool midt i skibet, se SØFART 11/96.
rp: River Plate, or Return Premium
r/p: Retun of post ( for orders)
rpm: Revolutions per minute
RRIS: Rapid Response Investigation Service, hold med base i Kuala Lumpur, Malaysia, der undersøger piratoverfald. Hører under IMB, se dette.
rs: Rupees (currency of India)
RS: Russian Register
RSC: Rescue Sub-Center
rs&cc: Riots, strike and civil commotions
RSL: Radial Side Loader
r.s.v.p.: Re`pondez, sìl vous plait (please reply)
RSW: Refrigerated Salt Water, saltvand nedkølet til ca 1° til nedkøling af fiskefangster i store trawlere.
r/t:
RT:
 
 

RTE:

Round trip, or Radio telephone, or Rye terms.
Revenue Tonne (i.e. 1.0 metric tonne or 1.0 cubic meter, wichever gresater). The overall RT is calculated on a line by basis of the Packing list using the largest amount. The overall freight liability is calculated on the total  RT amount, multiplied by the freight rate.
Refrigerated Transport Electronics
RU: Rescue Unit
Ruf: Dækshus, i reglen helt agterude anbragt dækshus, der benyttes til kahytsrum, bestiklukaf o.l.
Rulle: Besætningen har en fast fordeling, Rulle, til forskellige job/poster på et skib, f.eks brandrulle, bådrulle osv.
Rum sø:

Rund vind:

Det åbne hav. Det var i et sejlskib befriende at nå ud i rum sø, hvor man kunne manøvrere uden at tage hensyn til grundt vand.
En vind, der blæser fra en retning mere end 6 streger fjernet fra skibets kurs. Er vinden tværs, sejler man 2 streger rumt.
Rumme: Vinden rummer, når den drejer, således at der kan fires ud på skøderne, især på kryds er det velkomment, at vinden rummer.
eng.: Dailing free
Rumskøds: Et skib sejler rumskøds, når man styrer længere end 6 streger (à 11,25°), bort fra vindens retning. Med vinden mellem tværs og ca. 4 streger agten for tværs siges at man sejler for en halv vind. 
Er vinden ret agterind, sejles plat.
Rumskødssejlads kaldes også sløre, slør på skøderne
Run: Mønstre på Run, ansættes for sejlads til en bestemt havn for en fastsat sum penge, uanset hvor lang tid sejladsen vil vare.
Rundholt: Benævnelse for alle master, stænger, ræer, bomme og alt tømmer, der anvendes til skibets rejsning.
Fartøjsrundholter: master, årer, hager i et fartøj/jolle.
eng.: Masts, yards, booms (generic:spar).
Rundkovs: se under Grommetring
Rundtørn: At tage rundtørn med et tov er at tage det rundt om en klampe, nagle el. pullert for at stoppe det eller gøre det fast.
Runner: Skibshandlers agent, som besøger skibene
Runner: Losse / lastwire
Rup: Slæbetov
Rumpe: Tap i bund af scepter, tappen står i hul i lønningen
Rur: se Langhalse
Rutefart: Sejlads efter en fast ruteplan med faste tariffer, modsat trampfart.
eng.: Regular service
r/v: Round voyage
rx: Receiver (radio)
Røjel: Råsejl over Bramsejlet eller overbramsejlet på tredelt mast. Normalt det øverste sejl. En ældre betegnelse er Bovenbramsejl.
eng.: Royal
Røring: Tovværksomvikling i ankerringen
Røse: Navn for stendynger under vandet
Røst el. Røstbænk: Fremstående plankeudbygning på skibssiden, i hvis kant hovedtovene til vantet sættes med deres jomfruer, se også Røstjern.
Røstjern: Metalplade boltet til en træbåds skrog eller "indbagt" i en glasfiberbåd. Vantene fastgøres i røstjernene.
Ryge: Paa banjerne og hvor det ellers behøves ryges med en blanding af vitriol og salpeter, for at forbedre den indespærrede luft.
Ræling: Den øverste kant af en skibsside, se lønning og essing.
Rå, Ræer: Stænger af træ eller jern, ophængt vandret i masterne til at fastholde de omtrent trapezformede råsejl. Midt på råen sidder en rakke, hvormed den fastholdes til masten.
Råholt:

Rånok:

Klædningsplanken nærmest skandækket.

Yderste ende af en rå

R2N: Réparation Navale Nazairienne, Saint Nazaire Frankrig.

Tilbage til maritim ordliste