Maritim ordliste, mm.

2003  © Ole Nørgaard
Q
 
 
qc: Quality at captains option
QM: Quality management
qn: Quatation
qte: Quote
qty: Quantity
QI: Qualified Individual. Ansvarlig leder til iværksættelse af bekæmpelser af olie/forureningskatstrofer til søs (Worst case Scenario).
Qvadranten: Er et instrument af træ, hvorpaa er afslaaet en qvartcirkel, der er inddelt i 90 ° saaledes, at rullegraden er i midten eller paa buens halve længde; de 45 ° gaae til hver side. I cirklebuens centrum er ophængt en messingpendul, der med sin spids viser ned paa de indeelte grader. Qvadranten bruges af artilleristen, naar en kanon skal stilles enten for at give en vis elevation, eller for at kunde afrette kanonens waterpas, i hvilket tilfælde den sættes ovenpaa et retholt, som er stukket ned i løbet.
Klades også for en Kanonqvadrant.
qwct: Quay weight crane-dues
qy: Query  (?)

Tilbage til maritim ordliste