Maritim ordliste, mm.

Ø
 
 
Øjesplejs: Tov el. wire splejset, så der dannes et øje. Anvendes meget til fortøjningstrosser
ØK: Østasiatisk Kompagni, se også EAC
Ørefigen: Kort strop på stagfokken, isplejset i en løjert, bruges til fastgøring af fokken i luv side
Øresundstraktaten
af 1857:
Traktat afsluttet mellem Danmark og en række stater på en International søfartskonference i 1857. Bestemte, at Øresundstolden skulle ophæves og afløses af en èngangsydelse fra de interesserede stater på 33½ million Rigsdalere*.
Bestemte endvidere, at Danmark skulle vedligeholde fyr- og lodsmærker og føre tilsyn med lodstjenesten.
Endelig blev det bestemt, at Øresund, Store Bælt og Lille Bælt altid skulle være frit tilgængelige gennemsejlingsfarvande for handelsskibe i fredstid.
Øresundstolden blev oprettet: 1429, til 1857, ialt 428 år.
*)  33½ mill. rdl. =  67 million kroner.
Ø.S.: Ørskov Staalskibsværft, Frederikshavn
Øsekar: Træredskab til lænsning af småbåde, form som stor træske/skovl.

Tilbage til maritim ordliste