Maritim ordliste, mm.

2003  © Ole Nørgaard
O
 
 
oa: Over age
o/a: Open account, On account of, Over all
OAPEC: Organization of Arab Petroleum Exporting Countries. se også OPEC
OBO-carrier: Skib, som er konstrueret til føring af olie, bulk, Ore (malm). Det er indrettet som en almindelig bulkcarrier, men har pumper og rørledning til lastning/losning af olie, tætte skodder mellem lastrummene samt specielle lugedæksler
o/c: Open charter, Overcharge
occ: On-carriage charges
OCIMF: The olicompanies International Forum, London. Varetager olieselskabernes fælles interesse i fremme af tankskibe og olieterminalers sikkerhed og bekæmpelse af olieudslip.
od: On deck, Outer diamter
OECD: The Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris. Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling omfatter næsten samtlige industrialiserede lande.
OEM: Original Equipment Manufacturer
Offhire: Den tid, hvor skibet af forskellige årsager, f.eks. havari, klasning, dokophold o.l. ikke er til rådighed for befragteren og derfor ikke får betaling for sin tid.
Off-shore industri: Olieefterforskning og- udvinding under havbunden
OFS: Oliearbejdernes FællesSammenslutning (norsk).
ogsb: One goos safe berth
Oil-majors: De store olieselskaber og olieproducenter
OK:
O.K.:
Orlogskaptajn
1. ordet fra Jamaica: Oh  ki (all right), 2. USA`s 7. president, Andrew Jackson, havde en dårlig udtale, "all correct" lød som "orl kurrect", derfor O.K.
3. Fra indianerstammen, Choctaw, bruges ordet "okeh" for  O.K.
4. En kendt demokrat i USA, (1840) født i byen Old Kinderhook NY, havde en klub, hvor byens navn indgik, heraf O.K. som en forkortelse af Old Kinderhook.
OK-enheden: Søfartsstyrelsens opklarings og kontrolenhed
OKE: Anden forkortelse for Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed OK
OKS:
Oksehoved:
OverKonstabel
Rumenhed for vin og andre flydende varer. Et oksehoved består af 6 ankre a 38,64 liter, eet oksehoved er = 231,84 liter.
Oktant: Ældre spejlinstrument til måling af himmellegemers højde. Dets bue er 45°, til forskel fra sekstantes 60 °.
Oktroj: Handelspriviligium der af regeringen tilstås et firma mod visse garantier
OLF: Olieindustriens LandsForening, norsk
Oliepose: Pose af sejldug. Når den er fyldt med olie eller tran blev hængt udenbords, dæmpede den uddryppende olie bølgerne.
Olietøj: Overtrækstøj af bomuldslærred, imprægneret med linolie
o/m: Omdrejninger i minuttet, eng.: r/p: revolution per minut
OMCI: fransk for IMO (OMI) (IMCO).
OMGUS: Office of Military Goverment of the United States (regulering af de vesttyske militærenheder, herunder søværnet.)
o/n: Order notify
oo: Owner Option
O/O: Order Of, Oil-Ore-carrier
OOW: Officer On Watch
op: Open policy
OPA: Oil Pollution Act (USA).
OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries, Wien. se også OAPEC
Open Ship: Bulkskib, med dobbelte sider, men med smalle ballasttanke ved skibssiderne, således at skibet får en forholdsvis god kubikkapacitet.  eng.: Open ship.
OOCL: Orient Overseas Container Lines, Hong Kong-rederi
OPA 90: Oil pollution act. Amerikansk lovgivning omkring olieforurening af havet. Lovgivningen operer med en ubegrænset økonomisk hæftelse for rederierne, der sejler med tankskibe i amerikanske farvande.
Opgå:

Opklodsningen:

Løsne, fire, slække, kaste los.     eng.: Ease, slack, cast off

Tømmeropbygning på kølen i for- og agterenden.

Oplægge:

OPPR:

Lægge op for vinden, tackle af, at lægge op betegner i almindelighed at holde op med noget.
International Conference on oil Pollution Prepareness, combatting and Co-operation.
Opsang: Råb el. råbende sang for at give rytme i arbejde ved spil el. indhaling af et tov, ledet af opsanger, der gerne måtte variere teksten til sangen, og heri gaves frisprog til kritik, hvis den da medvirkede til, at der blev lagt ekstra kræfter i arbejdet. Den engelske betegnelse er Shanty.
Opstalt: Konstruktionstegning, f.eks. sidesnit gennem en skibskonstruktion.
Opstående: Skibssidens forlængelse over dækket, dvs. skanseklædning med støtter og ræling, samt alt opstående over dækket.
Opt: Option
or: Owners risk
o&r: Ocean & rail
orb: Owners risk of breakage
orc: Owners risk of chafing (skamfiling)
ord: Owners risk of damage
ordet: Owners risk of deterioration
orf: Owner risk of fire/freezing
orl:
Orlog:
Orlov:
Owners risk of leakage.
fra plattysk "orloch", der betyder krig el. gøre tjeneste til søs.
fra plattysk "orlof", der betyder "tilladelse til" "lov til".
ors: Owners risk of shifting
orw: Owners risk of becoming wet
o/s: On sale, Our of stock
OSC: On-Scene Commandor
OSC: Oceam Shipping Consultants, UK-firma
osd: Open Shelter Deck
os&d:
OSH:
Over Short and Damage
Open Shelter Deck
osp: One Safe Port
ost: Ore Sea Transport, Ordinary Spring Tides
OSV: Offshore Support Vessel
ot: Overtime, On Truck, Open Top(container).
Ore-carrier: se malmskib
Overetmærke: To let genkendelige genstande, som danner en linie, når de er overet.   eng.: Marks in line (in transit).
Overhale: Undersøge/reparere rigning, maskiner mv., for slitage osv.
Indhente et andet fartøj.
Vedligeholde
eng.: Overhaul, Overtake
Overhaling: Stærk og pludselig krængning, enten til læ eller luv.  eng.: Lurch, roll
Overhaling: Grudigt eftersyn, se også Overhale
Oxydering: Iltning af metaloverflader
Osmose: Vandring af molekyler gennem en hinde, f.eks. gelcoat, på grund af forskelle i indholdet af salte. Betegner også blæredannelser i glasfiber opstået ved osmotisk tryk, dvs. en større koncentration af salte, der får væsken til at udvide sig.
Over stag: Stagvende, vende gennem vindretningen med sejlskib.  eng.: Tack, go about
OWS: Owners

Tilbage til maritime ordliste