Maritim ordliste, mm.

2003  © Ole Nørgaard
J
 
 
jcc: Joint Cargo Committee
jcra: Joint Common Risk Agreement
Jackstag: Stang (egentlig wire) fastgjort langs rå (eller bovspryd) til at binde råsejl til og til at holde fast i.
Jager: Forsejl uden for klyveren
Jagerbom:

Jagerport:

Forlængelse af bovsprydet.

Den forreste kanonport i begge sider.

Jagt:
 
 

Jagtkaptajn:

Skib med een mast bærende gaffelsejl og forsejl, de Danske jagter var bygget med konkav forstævn, jagtstævn og normal hjerteformet agterspejl, dog fandtes der også spidsgattede jagter. ca. 50 brt.
Adskillige jagter er ombygget til galeaser.
Er Kongen ombord i Kongedamperen, fører hans Jagtkaptajn den øverste kommando i skibet og indtager overfor chefen en Eskadrechefs stilling. Naar han vil overtage skibets manøvre, meddeler han det til chefen.
Jakobstav:
 
 

Jakobstav:

Jammerbugten:

Navigationsinstrument , brugt til maaling af himmellegemer, navnlig af sømænd; bestod af to inddelte stave i korsform med forskydelig tværstav, der, set fra enden af længdestaven, netop kom til at dække det observerede maal.16-18-århundred, 
se også Astrolabium.
"de hellige tre konger", 3 klare stjerner i Orions bælte, af hvilke den nordligeste omtrent staar i himmelens ækvator, Jakobsstaven er 3° lang.
Øgenavn for Lagos red i 1970-erne, der pga. congestion gav ventetider på op til 6 md. for en fri kajplads i Lagos.
Jen-Tho ror: Flap-ror udviklet af Thomsen & Thomsen i Marstal, roret/flappen virker i princippet som et Beckerror, se også Beckerror.
Jernko:

Jernskibe:

En slags mekanisk "mejeri", til fremstilling af mælk, ingredienser: skummetmælkspulver, vand of smør, blandes i mixeren, giver en god mælk.
Første jernskibe bygges i 1821
Jernsyg: Siges om skibe eller baade, hvis jernbolte eller nagler ere fortærede af rust.
JKL: Juelsminde Kalundborg Linien
JLH: J.Lauritzen Holding
Joint Service: Samsejling, ofte med fælles sejllister. Hver deltager indsætter sin andel af tonnagen i meget nært samarbejde med de øvrige rederier i gruppen.
Jolle: Reb, som bruges til ophejsning, og som i almindelighed føres gennem en blok eller et skivgat. eng.: Whip
Jolle: Betegnelse for en mindre båd, fortrinsvis  beregnet til at ro/vrikke.  Eng.: Dinghy
Jollekasse: 27. marts 1831 blev det pålagt lodserierne, at oprette en "jollekasse", der skulle stå for indkøb/vedligeholdelse af lodsbåde, etc. beløbet der skulle indsættes, var 4% af bruttoindsejlingen.
Jolleskrædder: Bådebygger (slang)
Jomfru: Cirkelformet træskive med skølp rundt i kanten til wire eller jernbeslag. Gennem skiven er der tre eller fire huller, hvori der trækkes reb eller wire, der normalt forbinder to jomfruer.  Skølps= fals/fordybning.
eng.: Deadeye
Jomfru: Ved ordet jomfru forstaae skibsbyggerne et langagtigt, firkantet stykke træ, hvormed nedrammes (nedslaaes) kjølsvinsklodserne eller andre ting. En saadan jomfru er forsynet med et haandfang paa hver side.
Sammenlign iøvrigt med brolæggerens Jomfruer !
Jomfrurejse: Et skibs virkelige togt efter søsætningen.
Jonas:

Jones Act:

Maritimt udtryk for en "ulykkesfugl", person der bragte uheld til skibet. Ordet blev anvendt i sydfynske skonnerter i 1920-erne. (kilde: Årbog 1968 (H&SK), side 54).
Amerikansk lov, med krav om amerikansk bygget/ejet tonnage for at kunne sejle på USA`s kyster/kystfart.
Jordbær: se under Fender
jpn: Japan
JR: Jugoslaw Register
jst: Japan Standard Time (GMT + 9).
jsa: Japanese Shipowners Association
Juk: Tværskibsstillet, aftagelig rorpind med styreliner, især til mindre fartøjer.
Jungmand: Ungmand, en sømand med mindst et års sejltid. Skal med vejledning kunne udføre rigningsarbejde.
"JUTTA" Kælenavn for "Stena Jutlandica", Frederikshavn - Gøteborg
Judasørene: Hvert af de to lodrette bovtræer som bovsprydet på et sejlskib er anbragt imellem.
På Fransk hedder de: Apostlene
Jufferser: Smaa fyrrespiir, hvoraf forfærdiges baadmaster, aarer, spryd og ræer.
Jukker: Stræbere, lagte ud fra siderne af et under bygning værende skib, doe derpaa at gjøre stillads til arbeiderne at staae paa.
"Jylland": Fregatten "Jylland", til dette skibs bygning blev anvendt ca. 1000 kubikmeter egetræ. Det svarer til 1600 fuldvoksne træer med en alder af mellem 125 og 200 år.
Desuden anvendtes andre træsorter ombord.

Tilbage til maritim ordliste