Maritim ordliste, mm.

2003  © Ole Nørgaard
I
 
 
IACS: International Association of Classification Societies
IADOC: International Association of Drilling Contractors
IAFC: InterAmerican Freight Conference
IALA: International Association of Lighthouse Authorities
IAPH: International Association of Ports and Harbours
ib: Ibidem (in the same place)
IBIA: International Bunker Industry Association
IBK: Integrerede Bro Kontrol
ibnr: Incurred but not reported
ic: I see
ica: Inter Club Agreement
ic&c: Invoice cost and charges
icc: International Chamber, Commerce, Institute Cargo Clause
ICC: Integreret Computer Control
ICCO: The International Council of Containership Operators - også kaldet The Box-club i daglig tale. Sammenslutning af containeroperatører.
ICCPC: International Chamber of Commerce Piracy Center, hjemsted i Kuala Lumpur, Malaysia
icd: Inland Clearance Depot
ices: Irish Continental Group, irsk færgerederi
ichca: International Cargo Handling Co-ordination Association
ICK: Integreret Computer Kontrol
ICMA: International Christian Maritime Association
ICMES: The International Cooperation on Marine Engineering System
ICMM: International Congress og Maritime Museums
ICOTAS: International Committee on the Organization of Trafic at Sea
ICPL: International Committee on Passenger Lines
ICS: The International Chambers of Shipping, London. Sammenslutning af rederiorganisationer til behandling af skibsfartsspørgsmål af teknisk, juridisk eller skibs -
fartspolitisk karakter.
ICS: Integreted Control System, styring/kontrol af større og komplicerede skibe.
ICS: International Code of Signals
ICPTT
S:
Interactive Cargo Securing Program, IMO-krav til sikring/surring af last
icw: In Connection with
ICSW: Den Internationale Velfærdskomitè
OICTS: International Container Terminal Service, Filipinskejet selskab med containerterminaler flere steder i fjernøsten.
id: Import duty
ID: Investeringsgruppen Danmark, sammenslutning af Partredere
IDC: Industrial Development Cooperation
IDCS: International Development Corporation of Scandinavia
IES: Intelligent Emergency System, lysstriber monteret til at hjælpe passagere ud af fly/skibe, i tilfælde af brand/ulykke osv., består af lysende stiber monteret på skod/dørk(gulv), herunder lysende pictogrammer. Benævnes også LLL: Low Location Light
i/f: Insufficient Funds
iff: Institute of Freight Forwarders
ifo: Intermediate Fuel Oil
IFP: Integrated Fire Protection
IFSMA: International Federation of Shipsmasters Association
IGS: Inert Gas System
ihp: se IHK
I.H.K.: Indicerede (udviklede) hestekræfter, angiver den effekt, der udvikles i motorens cylindre;
Bestemmes ud fra måling af trykket (middeltrykket) i cylindrende, deres antal, diameter, slaglængder samt antal omdrejninger pr. minut.     eng.: IHP
IHO: International Hydrografic Organisation
IKF: Institut for Købmands-finansering, herunder skibe
ILA: International Law Association
ILA: International Longshoremens Association
ILO: The International Labour Organisation, Geneve.  Der på tresidet basis (regeringer/arbejdsgivere/arbejdstagere) behandler arbejdsproblemer og andre sociale spørgsmål.
ILU: The Institute of London Underwriters
IMA: International Maritime Advisers, dansk rådgivningsfirma vedr. reparation, vedligehold, værftsophold mv.
IMB: International Maritime Bureau.  Registrerer/efterforsker piratoverfald på skibe. Hovedsæde i Kuala Lumpur, Malaysia. se også under: RCC
IMC: International Marine Coating. Kostbar bundmaling/behandling, koster ca. 6 gange mere end alm. bundmaling. Øger skibes fart med flere knob, især hurtigsejlende fartøjer.
IMCA: International Maritime Contractors Association
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code
IMEC: International Maritime Employers Committee
IMIF: International Maritime Industry Forum
IMS: Inwater Marine  Service, dansk firma der foretager undervandsrensning på skibe, bropiller mv.
IMS: International Marine Spareparts, Denmark
IMCO: Inter-Goverment Maritime Consultative Organisation. Fastsætter normer for sikkerhed til søs. Har lavet reglerne for transport af farligt gods til søs, søsikkerhed mv. (1982 ændres
IMCO til IMO, se dette.)
IMF: International Monetary Fund
IMO: The International Maritime Organisation, London. Søfartsorganisation under FN (UN) til varetagelse af sikkerheden til søs og bekæmpelse af forurening fra skibe, især gennem vedtagelse af Internationale konventioner, se også under IMCO
IMOSAR: International Maritime Organisation Search and Rescue Manaual
IMM/IMSOR: Intitut for matematisk modellering
IMPA: International Maritime Pilot`s  Association, se også EMPA
IMU: International Maritime Union (Latin America)
in3: Cubic inch, 1 cb3 = ca. 16,4 cm3.
inclot: Including overtime
INCO-TERMS: International Commercial-Terms, vedtaget af det Internationale handelskammer for at sikre, at reglerne for den mellem parter aftalte levering overalt har samme betydning.
ind:
Indianerrøv:
Independent
Kød opbevaret i "suletønden" lagret med saltvand og salpeter, hvor kødet fik en "fin" rød farve, heraf navnet: indianerrøv (slang).
Inergen: Blanding af "rene" gasarter nitrogen, argon og kuldioxid. Erstatter Halon 1301
info: Information
in liq: In Liquidation
Inmarsat: International Maritime Satellite Organisation
INOGEN: Retningsfyr anvendt ved snævre løb, havne mv., natriumslys på en plade med sort streg der styres efter, ved afvigelser af kursen danner den sorte streg pile mod centerlinien.
insp: Inspector, Inpsection
INSROP: International Northern Sea Route Programme
inTT
st:
Instant or Present month
inst. clause: Clauses Officially Accepted by the Institute of London Underwriters
InterCargo: International Association of Drycargo Shipowners
International sømil: The International Nautical miles - 1. juli 1954 også anerkendt af USA - 1 Int. nau. mile = 6.076,1 feet (ca. 1852 m.), svarende til 0,99936 af en Engelsk sømil, se også Engelsk sømil, Distanceminut, Kvartmil og sm.
Interco: International Code of Signals
Intertanko: International Association of Independent Tanker Owners
intn: Intention
IOE: International Organization of Employers
IoM: Isle of Man (populært skibsregistreringssted)
IOPC: International Pollution Compensation Fund
IOPP: International Oil Pollution Prevention Certificate
IPSI: Improved Port / Ship Interface, udvikling af nye metoder for lastning/losning samt intern Europatransport indefor den maritime sektor.
ipso facto: By the fact itself
IPTA: International Parcel Tankers Association
IRIDIUM: Globalt mobiltelefonnet, baseret på 66 satelliter, Forventes klar i 1998
IRIS: InteR Islands Shuttle, modulopbygget catamaran til gods, pax, osv.
iro: In Respect Of
ISA: Integreret Skibsadministration
ISC: Integreret Ships Control
ISDN: Integrated Services Digital Network, kaldes også Bredbåndsnet el. ISBN
ISESO: Informationsteknologi i forøget Sikkerhed og Effektivitet i Skibsdesign og Operation, udarbejdet af DTU og DMI (under Søfartsstyrelsen)
ISF: International Shipping Federation
ISF: Indian Seafarers Federation
ISK: Integreret Skibskontrol
ISM-koden: International Ship Management-koden
ISMA: International Ship Managers Association
ISO: International Standardization Organisation
ISOA: International Support Vessels owners Association
ISU: International Salvage Union (Internet: www.marine-salvage.com)
ITB: Integrated Tug Barge
Itinerary: Et skibs sejlrute
ITF: International Transport Federation
ITOPF: International Tanker Owners Pollution Federation
ITS: International Tanker Service
ITZ: Inshore Traffic Zone
INS: Inerti Navigations system, anvendes af ubåd, fly og orlogsfartøjer. Præcis navigeringssystem.
Insulation: I køleskibe er skibets sider samt skotter/dæk og luger isoleret med rockwool/glasuld for at hindre yderluftens/eller vandets temperatut i at påvirke ladningen.
Intermodal: Indretning af transportenheder, f.eks. containere til transport med forskellige transportmidler såsom bane, bil og skib (evnt. fly).
ISH: Instituttet for Skibs- og Havteknik
ISK: Integreret Skibs Teknik
ISF: The International Shipping Federation, London. Sammenslutning af rederiorganisationer til behandling af arbejdsgiverspørgsmål.
inv: Invoice
i/o: In and/ or over (stowage of cargo or on deck)
iop: Irrespective of percentage
iou: I owe you
ipf: Intaken Piled Fathom
ird: Inland Rail Depot
Isheste: Svære nedrammede pæle opfyldt med store sten og holdt sammen med svære wirersurringer og bolte. Bruges som værn mod broer/bropiller o.l. ved isgang samt afviserværk for skibe ved snævre passager af broanlæg o.l.
islwg: International Shipping Legislation Working Group (UNCTAD)
ISM: International Safety Management, certifikat udstedes til rederiet: Document of compliance, og skibet får: Safety Management Certificate.
ISM-koden: ISM-koden, skal opfyldes af alle passagerskibe senest 1.7.1996
ISO: Instead of, or International Standard Organization
ISS: Den Internationale Sportskomitè for Søfarende
I.S.T.A.: International Sailing Training Association
IU:
IUHTAUTC:
iv:
If used
If used, half time actually to count
Invoice value, Increaced Value
IWA: International Wheat Agreement
IWC: International Whale Commission
iwl: Istitute Warranty Limits

Tilbage til maritim ordliste