Maritim ordliste, mm.

2003  © Ole Nørgaard
H
 
 
h, hr: Hour
ha: Hatch
h,a or d: Havre; Antwerp or Dunkirk
Hakkebræt: Den øverste krumning af skibets agterspeil,(lønning). Det ligger over enderne af gillingstræer og fyldetræer.
Hakke i vinden: Når et sejlskib dtyrer for tæt til vinden/vindøjet, og sejlene står og slår/blafre kragtigt, siges det at "skibet hakker i vinden".
HAL: Holland America Line
Heles Trophy....: se under "Blå bånd"
Hale mesanskødet:

Hale ud:

Efter en hård tørn, kunne skipperen kalde mandskabet sammen og skænke en dram af snapseflasken, som tak for indsatsen.
At ro kraftigt til,   eng.: pull away
Hallandsfarer:

Halmprik:

En lap i træ, f.eks. Er et naad blevet vel stort, lægges et smalt stykke træ i, for at udfylde det, hvilket da kaldes en Hallandsfarer.
Sømærke i smaafarvande, bestaar af en flydende el. i grunden faststaaende stage, som regel forsynet med en halmvisk til topbetegnelse.
Hals: Tov i halsbarmen, det nederste forreste hjørne af et sejl.   eng.: Tack
Halse: Vende et sejlskib med vinden, det samme som at kovende.
Halse: Blæser vinden ind på styrbord side, ligger det på styrbord halse.
Halvdæk: Bruges paa større aabne sejlbaade, rækker over den forreste del af baaden og gaar agterefter som et bredt gangbræt langs rælingen. Halvdækkets overkant er i flugt med overkant af lønningen, men ovenpaa halvdækket findes gerne et løst sætbord. 
Halv vind: Under krydsning ligger skibet tæt mod el. klods til vinden som gørligt; under platsejlads har skibet vinden ret  ind agter. En vindretning, som ligger omtrent midt imellem, kaldes en Halvvind, og det er altsaa en nogenlunde gunstig vind.
se også under: Rumskøds.   eng.: The wind abeam
Hamp: Tovværk fremstillet af hampplanten.
Hanefod:
Handelsflag:
Y-formet tovforbindelse, el. wire, til fordeling af træk.   eng.: Bridle
Føres paa handelsskibe og benyttes tillige af private institutioner og personer. Det adskiller sig i de fleste stater fra Orlogs- el. Statsflaget, kun enkelte nationer har samme Orlogs- og handelsflag, f.eks. Amerika, Frankrig og Holland.
Handymax: Bulkcarrier på 40.000 - 50.000 tdw.
Handysize: Bulkcarrier på 20.000 - 40.000 tdw.
Hanger: Reb, wirer el kæde fastgjort til mast beregnet til at løfte tunge ting.
Hansa-skibe: Hansa-A:   loa: 285 ft. br.: 44 ft.  dbg.: 15 ft.   brt.: 1750,  net.: 910,  tdw. 3000
Hansa-B:   loa: 335 ft. br.:  51 ft. dbg.:  18 ft.  brt.: 2700, net.: 1500, tdw. 5200
Hansa-C:   loa: 415 ft. br.:  57 ft. dbg.: 25 ft.  brt.:  5000, net.: 2978 tdw. 9400
Bygningen af ovennævnte typer begyndte i 1943, til Danske rederier blev der leveret 21 skibe, fordelt på: 2 stk. Hansa-A, 17 stk. Hansa-B og 2 stk. Hansa-C
Hanemule: Slagstiften paa gl. gevær, isættes imellem overmulen og undermulen, disse spændes sammen med muleskruen.
Hansestæderne: Hamburg, Lübeck og Bremen.
HAPAG:
Hapag-Lloyd:
Hard tack:
Harmonikakøje:
 

HARS:

Hamburg-Amerika Paketfahrt Aktiengesellschaft.
Tysk rederi, mv.
tack = pløk, eng. ord for beskøjt, se også under: seabiscuits
En slags etagekøje, køjer indbygget i samme skot der adskiller 2 kamre, hvorved der fremkommer en over og underkøje, denne form for køjer var meget ugleset.
Hybrid Anti Roll System, rulledæmpningssystem af balanceklodser. 
HAUL: Høegh-Ugland_Auto-Liner
Havbolche: Søsygepiller (slang).
Havari: Skade og tab, der rammer et skib eller dets ladning på havet.
Havari grosse: Skade og omkostninger, forsætlig tilføjet skib og ladning for at søge frelse for en begge truende fare (f.eks. overbordkastning af ladning, kapning af master etc.) og hvor alle parter - reder såvel som ladningsejere - bidrager.
se også Gros Havari      eng.: General average
Havarirevers: Garanti fra ladningsejeren for betaling af havari-grosse-bidrag
Havblik: Vandets blanke overflade ved vindstille.   eng.: dead calm
Havgal: Søsyg
Havn: Naturligt el. kunstigt vandbassin; beskyttet mod storm, højkvande og brædning osv.
Havneassistent: Medhjælper for en havneleder/havnekaptajn, oftest uddannet som navigatør
Havnefoged: se under Havneassistent
Havnelods: Håndbog over en havns anløbsforhold, mv.
Havnelods: Lods der primært virker i // ved havnen
Havsnød:
Havnetid:
Risiko for skibbrud.
Betyder ved Ebbe og flod højvandets forsinkelse p.g.a. lokale forhold. Havnetid som ved Esbjerg er 2 t. 49 min., ved Hamburg 5 t. 15 min., maa lægges til de beregnede klokkeslet for maanens kulmination.
Havøl: Skibsøl (slang)
H & B: Hands & Brains, dansk maritim rådgivningsfirma
HHI: Hyundai Heavy Industries
Himmellods: se under Skypilot
HMF: Havnens Motorfærger, København,  se også CTC
HMM: Hyundai Merchant Marine (stort Bilskibsrederi)
h/c: Held covered
hd: Half despatch, per hatch, per day
hdl: Hatch delivery
HDWTS:
hdwtsbends:
Half despatch working (or weather) time saved
Half despatch working time saved both end
Heks: Et kædeled, som kan åbnes og hvorved man hekser to led af en kæde sammen; hekse  en kæde i en ankerketting osv.    eng.: schackle
Hellegat: Et rum forude i orlogsskibe, hvor bådsmanden el. tømmermanden har sit gods. Afledes af hel (hund / helved) og gat  og betyder således et ubehageligt sted, hundehul, helvedshul. 
Helligdag:

Helling:

Steder på træ el. jern, hvor maleren har glemt at føre maling på og som således ved deres barhed antyder, at der ikke har været arbejdet på dem.
Ophalingsbedding.
Hejse: Løfte noget ved at hale til sig, i modsætning til at fire
Hest:

Hestetove:

Kort tov, der hænger ned fra en rå, og i hvis nederste ende perten er fastgjort.
Tovværk på enderne af Vindebomme, se dette, for at få plads til flere folk ved gangspillet.
hf: Half
hf: High frequency
HF High Frequency, 3 Mhz. - 30 Mhz (bølgelængde 100 m. - 10 m.)
HFO: Heavy Fuel Oil
hg: Heavy grain
hgv: Heavy goods vehicle
HGV: Hygiejnisk Grænseværdi
h.h: Havre to Hamburg (inclusive).
h/h: Hold/hatch
hhd:
HHDW:
Hogshead
Handy heavy dw.  (scrap)
Hive kjølen af vandet: Ved kjølhaling at krænge skibet saa meget, saa kjølen kommer ud af vandet og skaden paa den kan repareres.
Hive over: Tværskibs bevægelse af skibet pga. sø el. dønning rammer skibssiden.  eng.: Heel
hhdw: Handy Heavy deadweight (e.g. scrap).
HH-overfarten: Helsingør Helsingborg overfarten
HHLA: Hamburg Hafen & Lager
HHVW: Hansestadt Hamburg Marketing og PR-afdeling
HIP: Harwich International Port
Hk: Hestekraft, måleenhed for effekt
HK: Hong Kong
HLA: High Level Architecture, simulatorsoftware til øvelser i PC-simulator
h+m: Hull and machinery
hms:
HMS:
His or Hers Majesty`s ship
Heavy metal scrap
hl: Heavy Lift
Hold: Et hold matroser afløser et andet, hold  afstand, kom på prajehold
Holde an: Holde an = fast, holde af = dreje væk fra vinden; holde i mærke= styre i et bestemt mærke/retning.  eng.: Hold on
Hov: Sætte hov , f.eks. bramstangen om hov  er at bringe foden, hoven, af bramstangen på plads, når den tages op, så slutholtet kan slås for.
hon: Honorary
ho/ha: Hold/hatch
ho:
HO:
Hold 
Hold, Head Office
Holde af: Holde af for vinden - styre således at vinden får større indfaldsvinkel i sejlene. eng.: Bear away.
Holde ned på: Styre henimod      eng.: Bear down on
Hovercraft: Luftpudefartøj, der svæver lige over vandoverfladen på en luftpude, frembragt af kraftige blæsere og drives frem af flypropellere.
Hoovers: Øgenavn hæftet på gigantfartøjer, der støvsuger markedet, f.eks. A.P.Møllers "Sovereign Maersk" 7-8000 TEU`s, el. store fiskefartøjer(trawlere).
Hoveddæk: Øverste gennemgående dæk, der kan lukkes tæt.  eng.: main deck
hp: Horse power, effekt, 1 horse power = ca. 745,7 W.
hPa: Hektopascal, 1 hPa = 100 Pa
HPH: Hutchinson Port Holding, ejer af 4 havne i UK, samt 18 havne world wide
HR: Hellenic Register of Shipping
hrds: Hampton Roads (New York)
HRM: Human Resource Management
HS: Havnevirksomhedernes Samarbejdsudvalg (landsdækkende i Danmark). Består af: Det Danske Handelskammer, Dansk Stevedoreforening, Danmarks Skibsmæglerforening, samt Foreningen af Areallejere i Danske havne.
HSC: High Speed Craft
HSS: Highspeed Service Ships (ca. 40 kn./t.)
HSC-koden: HSC-koden er IMO-regelsæt for hurtigsejlende fartøjer, se også HSC
hsd: Half shelter Decker
HSD: High Speed Data
HSM: Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri
hss: Heavy grain, soya beans, sorghum
ht: Height
HTS: Heigh Tension Steel
h-type: Hakodate (vessel) type
hvf: Heavy fuel
HVS: HjemmeVærnsFlotille
HUET: Helicopter Underwater Evacuation Training, foregår på Esbjerg brandskole (underlagt Falck`s Redningskorps fra 1998), se også under VUET
Huggehus: Sted hvor skibstømmeren opbevarede sine redskaber på træskibsværfterne
Huk-mænd:

Hukkert:

To menneskelige figurer der sættes uden på hukstøtterne som et ornament.
Hukstøtterne afslutter skibets skibsside agter.
2-mastet fartøj, rundgattet.
Hummergat: Hul, aflang åbning i et rundholdt (f.eks. bramstang), gennem hvilket der - over en halvskive - løber et tov til at hejse vedkommende rundholdt op i. Kommer af oldnordisk hunbora, hvor hun betyder mastetoppen, altså en udboring i mastetoppen.
Hummerkasse: Fiskekasser fra Humberen i UK, har intet med  hummer at gøre. Disse "hummerkasser" blev solgt på auktion i hundredvis, efter de var drevet i land på Jyllands vestkyst. ( fra ca. 1870 - 1935).
Humus: Ufuldstændig nedbrudte plantestoffer
Hundekøje: Køje, delvis stukket ind under dæk el. kistebænk, kaldes også Stikkøje
Hundevagten: Vagten fra midnat til kl. 0400.  eng.: Middle watch
Hundsvot: Øje i den ene ende af en blok, hvortil starten på et taljehal fastgøres.
Hundeender: Saaledes kaldes de løse, usammensnoede ender af dugterne og kordelerne paa et nyt toug, hvilke have været fæstede paa krogene da taouget blev slaaet, men som nu, da touget blev taget til brug, bleve afkappede.
Hundeøre: Kort strop med øje i enden, fastgjort til underkant af æselhovedet
Hundeøre: Naar der sættes en klædning eller runding paa en vis længde af et firkantet stykke træ, kaldes den hulning, hvormed rundingen eller klædningen ved enderne overgaar til fiirkanten, et hundeøre.
Hunn: Kurv anbragt på skibets mastetop, i middelalderen, hunn kommer af det oldnordiske ord for mærs. På fransk hedder mærs la hune
Hus: At komme i hus, f.eks et tov, en del af et sejl, er kommet i bekneb (nemlig i huset, rammen) af en blok.
Hydrofoilbåd:
 

Hyre:

Båd på bæreplaner, hvilket medfører, at næsten hele skroget rejser sig over vandespejlet ved høj fart. Længde 20-40 meter, fart 30-50 kn./t., rækkevidde ca. 375 sm.
Det vederlag, en mand faar for sit arbejde i et handelsskib. Hyre kan gives for en hel rejse, men nutildags er maanedshyre det sædvanlige; en saadan beregning medfører dog ikke, at forhyringskontrakten kan opsiges maanedsvis, den gælder altid for en hel rejse.
Hyssing: En slags sejlgarn
Hytte: Fritstående dækshus, ofte om et hus helt agter på et sejlskib indeholdende rormekanisme, malerskab og lokum for kaptajn og styrmand (i mindre skibe). Skibets rorgænger står da foran hytten.
Hviler: Kugle el. cylinderformet sejldugspose, fyldt med korkstumper el. brandgods til at tage stød når man lægger til bolværk eller klapper langs siden af et andet fartøj.  se også under fendere.
hw: High water
H & W: Harland & Wulff, Belfast
hwm: High water mark
hwont: High water on neap tides
hwost: High water ordinary spring tide
Hyrebasser: Nedsættende ord for Forhyringsagenter, se dette
hæk: Udragende agterende, i ældre tid med et lavt spejl, i nyere tid ofte afrundet.
I orlogschalup er hækken det lille rum agter, i hvilken kvartermesteren sidder og styrer.    eng.: Stern
Hækjolle: Jolle der er hejst i to agterudvendte davider.   eng.: Stern boat
Hæl: Den agterste del af skibets køl.   eng.: Heel (foot).
Hælkiler:

Hængekøje:

Tykke trækiler, der lægges under skibets kjøl, tværskibs fra hver side, og hvorpaa der rammes (slaaes), naar skibet skal løbe af stabelen.
Lavet af sejldug og ophænges om natten under dækket, medens den om dagen sammensurres og stuves af vejen. i de dertil bestemte rum. Set første gang af C.Colombus i 1492 i Vestindien, her kaldtes de: hamacas. eng.: hammocks, se også: brasill beds.
Holl.: hängematte.  fransk: branle, hamac.
Højbaadsmand:

Højdæk:

Forældet betegnelse for den ældste Matrosunderofficer i et større krigsskib. Han kaldes nu Overbaadsmand.
Dæk anbragt på støtter over egentlige dæk på store sejlskibe
Højere: Ikke højere , kommando til rorgængeren, at han ikke må komme nærmere til vinden. 
Modsætning til ikke-lavere. Et skib ligger højere end et andet, når det ligger nærmest ved vinden
Høkerbøtte: Lille jagt, hovedsageligt beskæftiget med at fragte spæk, flæsk og andre fødevarer, fra provinsen til København. se også Pæreskude.
Hønse for Kullen: Første gang en sømand skulle passere Helsingør, i.f.m. Øresundstoldens dage, skulle han hønse for kullen, skikken der i nogen grad minder om ækvatordåb, bestod i, at den passager el. sømand, der for første gang passerede Kullen, enten skulle bindes til skibsmasten og overøses med vand eller dyppes tre gange i Sundet, hvis han ikke betalte rigelige drikkepenge for at slippe. Skikken ophørte ved Øresundstoldens ophør, 1857.
Hønserumpe: Forældet udtryk for et smalt højt opløbende agterskib, englændernes "pinksterned".
Haardug: Et slags uldent tøi, hvoraf flagene syes, hvorfor det kaldes flagdug.
Håndlod: Blylod på 6-8 pund, med hulning i bunden til talg (bundprøve).
Håndspage: Løftestang, der også kan stikkes ind i firesidet  hul i spil til drejning af dette.
eng.: handspike
Hårdt: Give hårdt  ror, er at lægge roret helt i borde.

Tilbage til maritim ordliste