Maritim ordliste, mm

2003  © Ole Nørgaard
F
 
 
f: Fahrenheit, Forward, France
fa: Free alongside
FA: Flotilleadmiral
fac: Fast as can, Forwarding agents commission
FACS: Federation of America Controlled Shipping
faccop: As fast as ship can load/discharge according to custom of port
FAD: Måleenhed for olie, eet fad = 159 liter, der går 7 fad olie på een ton
FAK: Foreningen af Aktive Kommanditister
FAKS: Fault Avodiance Knowledge System, diagnoseprogram for Wärtsilä-maskiner.
Falderebet: Er det sted paa siderne af et skib, hvor besætningen og andre gaae ind i og ud af skibet. Paa de skibe, som have skandse og dæk, er udskaaret en aabning eller et faldereb i skibssiden.
Falderebet: Åbning i lønningen/skanseklædningen, hvor man går fra borde ad en gangway. Kommer fra Hollandsk, betyder egentlig rebet , man holdt i, når man trådte ned fra skibet. Faldrebstrappe.  eng.: Gangway
Falderebsklamper: Fastspigret trin udenbords paa skibsklædningen. Ved at entre op el. ned af falderebsklamperne, holdte man fast i faldereb med knob (drenge) som var hængt ud langs begge sider af falderebsklamperne.
Faldnetter: Kraftige net fastspændt i en vis højde tværs over dækket, som skal opfange mindre dele af rigningen ved træfninger, for at skaane mandskabet.
Fald: Ved fald forstår skibsbyggeren den vinkel som opstående tømmer danner med en vandret liggende forbindelse, f.eks. forstævnens fald , den vinkel forstævnen danner med kølplanken.
Fald: Tov, hvormed en rå, sejl, flag, o.l. hejses.  eng.: halyard
Faldbarm: Et sejls øverste hjørne nærmest masten
Falde af: Dreje væk fra vinden, modsat at luve. eng.: Fall off, bear away
Fange: Gribe, tage fat på. Fange ind, fange op er at bringe noget ind og binde den fast.
Fange en ugle: Rorgængeren fanger en ugle, naar han ligger for højt til vinden og faar baksejl. Eller manden ved aaren, naar han ikke faar den op af vandet. eng.: Catch a crab
Fangline: Reb fastgjort for eller agter i jollen.   eng.: painter
Fare: Siges om den retning en ende har, f.eks. gårdinger farer på forkant af sejlet. eng.: lead
Fare til søs: Være ansat på et skib.  eng.: Sail
Farmer: En mand der vågede, medens vagtens medlemmer, bortset fra rorgænger og udkig, sov om natten.
Fart: En endes retning
Farvand: Vandområde der kan befærdes af skibe/både.
faq: Fair average quality
fas: Free alongside ship (named port=Incoterms).
FAS: Færøsk International Skibsregister. I FAS registreres skibene i nummeroden fra OW2000.
FASA: Federation of Asian Shipowners Association
Fast: Sætte fast - med trosse om en pullert, klamper etc. til at fastholde tov. 
eng.: Belay a wire or robe to a bollard or cleat.
Gøre fast - fortøje.   eng.: make fast
Favn:
Fautfragt:
1 favn = 6 fod = 183 cm.
Fragt betalt for last, som ikke skibes. Erstatning, som en befragter af et skib har at betale Rederen for ikke at have forsynet skibet med et saadant kvantum Varer stipuleret i certepartiet.
FAZ: Footprint Acquisting Zone
FB: Forenede Bugserselskab
f&c: Full and complete
f&d: Freight and demmurage
fbm: Foot board measure
FCA:
fcar:
Free to carrier (Incoterms 90)
Free of claim for accidents reported
fcc: First class charters
FCIS: Fluid Celled Injector System
fcl: Full container load
Feeder service: Føderute med mindre containerskibe, der samler containere i flere havne, og derpå losser/laster ved en terminal. eng.: feeder service.
FELS: Far East Livingstone Shipbuilding in Singapore
FEM: Finite Element Method, metode til beregning af styrke/tykkelse
FENSO: Federation of Norwegian Ships Officers Organization
fcl/lcl: One shipper/more than one reciever
fcr: Forwarders certificate of receipt
fcsrcc: Free of capture seizure riots and civil commotions
fd: Free discharge (cost), free delivery, free dispatch
FDA:
 

FDD:
FDESP:
FDIS:

Fatigue Design Assesment, beregningsmetode gennem hvilken man forudberegner alle de påvirkninger, som skibet vil blive udsat for gennem sin levetid. Herunder laste/losseprocedurer.
Freight Demurrage Deadfreight
Free Despatch
Free Discharge
FDTOCS: Floating Dock Type of Cleaning Dhips, en omvendt vasketunnel , en flydedok, der indvendig er monteret med en lang række børster, der kan justeres afhængig af skibenes bredde der passerer gennem flydedokken , denne form for "flydedok" er kortere end normalt.
feast:
Fedtlapper:
FarEast
Indsmurte læderstykker, brugt ved stabelafløbning. (ty.: smeerhouten).
FEVO: Furuno European Branch Office
FEFC: Far East Conference, se Fragtkonference
Fender: Reb viklet om et træstykke eller tykt tovværk, beregnet til at hænge på skibssiden for at tage tryk og slid fra den kaj, som skibet fortøjes ved.
Korkfender er syet som en pose med korkstykker indeni.
Øgenavne for fendere, aflange = nonnelår, runde fendere=jordbær. Se også under hviler.   eng.: Pudding fender, fender
ferticon: Fertiliser Charter party
ferts: Fertilizers
FESCO: Far East Shipping Company, russisk rederi i Vladivostock
Fetalje: gl. ord for Proviant/fødevarer, o. 1600-1700 tallet.
Fetaljebrødrene: Sammenslutning af Mecklenborgserske Kapere. Drev sørøveri i slutningen af 1300-tallet, blev nedkæmpet i 1401.
FEU: Forty feet equivalent unit, fyrrefods container
f/f: Fiskefartøj
ffa: free from average, fire fighting appliances, free form alongside
fgf: Fully goog fair
FGSO: Floating Gas Storage and Offloading
fh: Fore hatch
fhex: Fridays and holidays excluded
FHFC: Fast Handling Flexibox Carrier
fhinc: Fridays and holidays included
fia: Full interest admitted
fib: Free into barge, Free into bunkers
FIBS: Furuno Integrated Bridge System
fifo: First in First out
Filibuster: eng. Sørøver i Vestindien, se også Flibuster
filo: Free in Liner out
fio: Free in and out
fios: Free in and out stowed
fiost: Free in and out stowed and trimmed
fiot: Free in out plus trimming
FINMARE: Soc Finanziara Marittima, Statsejet Italiensk rederi, der bl.a. ejer Lloyd Triestino, etab. 1836
Finkenetter: Paa krigsskibenes reiling ere befæstede jernsceptere, hvori der ligge trælønninger. Paa disse og skibets reiling ere, saavel inden som udenbords, fastspigret malet seildug, kaldet finkenetter .  I disse ligge mandskabets køier om dagen; de tjene desuden til beskyttelse mod skraa og musketkugler.
Finkenetterne gaae rundt hele skibet og om agterkanten af kulen, samt paa linieskibe paa forkanten af hytten.
Handelsskibe bruge sjelden finkenetter, men have deres sted en bastingage af træ, seildug eller net.
holl.: vinkenet.   eng.: nettings
Finkenetsceptere: Ere af jern, 2 à 3 fod høie og 2 fod brede; de fæstes i kramper paa reilingen med tappen, 4 à 5 fod fra hverandre. I gaflerne ligge lønningen.
Fiolblok: Et stykke træ, dannet som 2 blokke i nakken af hverandre. Der er en skive i hver.
Fidtsko/fedtsko: En gammel sko, hvori haves fidt eller gammelt smør, til smørelse
Fisken: Huller i dækket hvor igennem masterne er sat. eng.: Mast-partners
Fiskelup:
FIT:
Ekkolod der virker i alle retninger og kan lokalisere fiskestimer.
Free In Trimmed
fixture: Agreement of contract for transportation
fiw: Free in waggon
FIFO: First in First Out
FIFU: Først ind Først Ud
Fire: Lade en ende løbe ud, mellem hænderne eller med tørn (slag) om en klampe el. lade fire et fald, et fartøj ned el. modsat hejse, bringe noget opefter.
Fisk: Forstærkning i dækket omkring hul til mast, luge el. lignende. Ordet stammer fra ligheden med en kløftet fiskehale.
Finkenet: Forhøjelse af lønningen, af træ eller sejldug på opstandere.
Fjolse: At gnide en genstand af træ el. metal ind med fedtstof ved hænderne, f.eks. en kanon, en stang. se også  lapsalve
Flagdiskriminering: National lov, som forbeholder landets egne skibe ret til at transportere dele af  eller hele landets søtransport.
Flag over top: Efter sædvanlig stil (engelsk oprindelse) er rækkefølgen af signalflag fra for til agter, når der flages over toppene: E, Q , 3 , G , 8 , Z , 4 , W , 6 , P , 1 ,          svarstander , T , Y , B , X , 1.lighedsstander , H , 3.lighedsstander , D , F , 2.lighedsstander , U , A , M , R , J , 0(tal) , N , 9 , K , 7 , V ,5 , L , C , S
Flagspil:
Flagskib:
Kort flagstang agter, nær agterdækket.
Det skib i  Eskadren, hvor den højstkommanderende Admiral har sit Kommandoflag vajende fra mastetoppen.
Flak:
Flaskepost:
En mindre sandbanke eller grund.
Fra skibe kastes undertiden flasker over bord, hvori indesluttes en eller anden meddelse, som maaske, hvis flasken efter kortere eller længere tid findes, kan komme adressanten i hænde. Ved passage af Messina-strædet var det stadig almindeligt, langt op i 1970-erne, at kaste flasker overbord, især med cigaretter (porto), omkring fiskerbåde der lå i strædet.
Flakt:
 

Flakket:

Hale et skøde  flakt , er at hale det så meget som muligt, så sejlet kommer til at stå flakt eller fladt.

Skibets bund, fra kølen til kimmingen.

Flakt vand: Det samme som flak
Flatpacking:
Flat rack:
Cargo to be presented stacked and secured as an integral unit
Containermodul (20 og 40 fods) uden sider og låg, velegnet for maskingods o.l.
Flettner-ror: Todelt ror, navn efter opfinderen: Anton Flettner (ty.).
Flibuster: fransk: sørøver i Vestindien, se også Filibuster.
FLIR: Forward Looking Infra-red System, følsomt termisk søgeudstyr, +/-  0,1 gr. på een km. afstand. Anvendes af redningshelikoptere
Flot: Flydende, komme flot efter grundstødning, vand under kølen. eng.: afloat
Flove: Vinden flover, tager af. Vinden er flov, der er næsten ingen vind.
Flushdækker: Skib uden bak og poop, ingen opbygninger for og agter.
FLS: Fællessekretariatet
FLS: Forward Logistic Sites (Søværnet).
FLS: Flådestation
Flagcapitain: (1856) Saaledes kaldes i et admiralsskib den capitain, der ved hjælp af signalerne meddeler de andre skibe admiralens befalinger.
FLAG-projekt: Fibre-optic Link Around the Globe. Digitalt teleselskab der lægges fra Palermo i Italien til Mura i Japan, af m.v. "Cable Innovator" i 1995/1996
Flag i sjov: Det er når man lader flaget veje sammenbundet. Bruges som nødsignal.
I engelske skibe vendes flaget, med Unionen visende ned.
Flagknob: Knob om sin egen part, kaldes også Skostik
Flag-mand: Navn på alle admiraler, kommer af, at admiraler må føre flag på een af mastetoppene, efter deres grad.
Flagspil: En stang, opreist mod hakkebrættet (lønningen agter) hvor skibets nationalflag vajer (under land el. på red) til søs flages fra gaffelen.
Maritim betegnelse for lille flagstang, agter
Flakket: I almindelighed forstaaes ved dette ord den midterste og fladeste part af et skib udenbords fra kjølen til kimmingen; dog naar der siges, at der klædes og kalaftres under flakket, da menes ikke hermed at dette arbeide kun foretages midtskibs, men at det også udføres agter og for.
Fleetmaster: Elektronisk overvågning af fartøjers bevægelse, samt oplysninger om fartøjers elektroniske maskinkontrol, oliebeholdning etc., systemet står i direkte forbindelse med rederikontorer, via satellit.
FMC:
FMS:
Flenserum:
Federal Maritime Commission
Fathoms
Er et sted, hvor der er gjort saadan plads, at dele af ladningen eller provisionerne kan trækkes der hen, for enten at undersøges eller optages. At flense lasten eller at flense baglasten er at borttage af den.
Flex-blender: Blender bunkersolie til den rette kvalitet, viskositet samt udtagning af prøver til kvalitetskontrol.
Floi: En slags veirhane, føres over topstængerne
Floite: Et stort tremastet skib, der er meget høit og bredt for og agter
Flydedok: Kasseformet enhed uden endestykker, kassen kan nedsænkes, hvorefter et skib el. lign. trækkes ind over kølklodserne, fartøjet sikres hvorefter vandet i flydedokken pumpes ud. Man kan herefter arbejde under og rundt fartøjet i flydedokken.
Flynder: Cylinderformet med vinger/blade, fastgjort til en logline med forbindels til loguret. Ved skibets fremdrift bringes flyderen i rotation, disse omdrejninger omsættes via nogle tandhjul i loguret, til at vise skibets fart igennem vandet.
Flåde: En flåde består af mindst 15 orlogsskibe og derover. En flåde deles altid op i tre eskadre, hver eskadre har sin egen chef.
Flyvende hollænder: En overtro om en dødsejler, der driver sit væsen i nærheden af det Gode Haabs forbjerg.
flwg: Following
flws: Follows
fm: Formiddag
fm: Fine Measurment, From
FMC: Federal Maritime Commission (US)
fms: Fathoms
f/n: Fixing Note
fo:
FO: (IFO)
Fuel oil, Free overside, Firm offer, For orders, Full out terms
Fuel oil / Intermediate
foa: Fob airport (Incoterms)
fob: Free on board
FOBAS: System oprettet af Lloyds register, til kontrol af bunkersleverandørers olieprodukter.
foc: Free of charge, Flag of convenience
FoC: Flags of Convenience, bekvemmelighedsflag.
fod: Free of Dammage
fod: 1 fod = 12 tommer = 31,3854 m.  2 fod= 1 alen,  6 fod= 1 favn
fod:
 
 
 
 

FO FOB:

FOFFER:

Et maal der holder 12 tommer, à 12 linier
   21 danske fod ere liig  23 hamborger
   46 danske fod ere liig  51 amstedammer
   34 danske fod ere liig  35 engelske
   35 danske fod ere liig  37 svenske
   59 danske fod ere liig  57 franske
Free on Board. Seller sees the goods over the ship's rail on to the ship wich is arranged and paid for by the buyer.
Firm Offer
FOG: Fibre Optic Gyro, nyt optisk gyrokompas baseret på Sagnac-effekt, opbygget af tre fiberoptiske spoler og to elektroniske niveaumålere. (pris 1996: 100.000 DM).
Fodblok: Er en enkelt blok, der kaldes saaledes, fordi den naies ned ved, hvor der hales.
Fok: Navn på to sejl, stagfokken, trekantet sejl, der hejses på fokkestaget, og et firkantet sejl under fokkeråen, der er nedarvet fra skibenes sejlføring i oldtiden. Navnet sættes i forbindelse med ordet af fyge.  eng.: Fore sail
fol: Free on lighter
FONASABA: The Federation of National Associations of Shipbrokers and Agents.
foq: Free on quay
for:

Forbinding:

Free on rail (named point=Incoterms).

Fastholdelse af de enkelte tømmerstykker til hinanden ved hjælp af forboltning, tømmersamlinger, knæ m.m.

Fore: Betegner i sammensætning altid hvad der hører Foretoppen (Fokkemasten) eller forrejsningen til, i modsætning til Store der  betegner, hvad der hører stortoppen og Kryds eller Mesan.
Forfare: Flytte
For godt:

FOG:

Endelig, færdig, vedvarende, for en tid.

For Our Guidance

Forhale: At forhale et skib, er ved hjælp af trosser at hale det fra et sted i en havn til et andet.  eng.: warp, shift.
Forhude: Ovenpaa skibets faste klædning at belægge skibets bund med træ, kobber eller zink.Imod pæleorm i varme farvande.
Forhudningsklæde: Et slags vadmel, der lægges indenfor slig en hud.
Forhudningspapir: Karduspapir, brugt istedet for klæde.
Forhånd: Den eller de mænd, der er nærmest ved blokken, når der hales i taljeløbere, i modsætning til dem der står i agterhånden.  eng.: be ahead
Foil Cat:
 

FOQ:
FOR:
Force Majeur:

Et fartøj af katamarantypen, som nedsænkede "hydrofoiler" løfter helt eller delvist op af vandet. Længde 25-50 meter, fart 28 - 45 knob, rækkevidde ca. 400 sømil.
Free on quay
Free on rail
Clause limiting responsibilities of the charteres, shippers and receivers of cargo.
Forkant: Forside
Fornagle en kanon: At fornagle en kanon er at tilintegjøre bruget af fænghullet, hvilket skeer ved enten i dette at neddrive et søm, der er hakket i kanterne (fornaglingssøm), eller ogsaa at nedskrue deri en almindelig skrue.
Forsejling:
Forsætning:
Sejle fra een havn/red til en anden havn el. red, se også: forhaling.
Skibes afdrift på grund af strøm eller vind, forsat af sin kurs.  eng.: drift
fos: Free on ship
fot: Free on truck or train
fow: First open water, Free on waggon, Free on wharf
for: Free on rail
Fore and aftskonnert: Engelsk betegnelse for en 2-mastet skonnert uden råsejl, på dansk kaldet en Slettopper. Agtermasten er højere end formasten.
Forhyringsagent:: Person der formidler personers ansættelse på skibe, pga. stærk kritik skulle forhyringsagenterne autoriseres, jvnf. loven af 1892, se også under Hyrebasser.
Forepeaken: Opbevaringsrum, i mindre skibe under dørken i forlukafet, i større skibe et rum i forskibet, også til ballastvand (forepeaktank).
fouling: Begroning
FPSO: Floating Production Storage and Offloadingvessel
Fragtkonference: Interesseorganisation for rederier, der betjener samme destinationer. I konferencen aftales tariffer, sejlfrekvenser og servicetilbud mellem deltagerne, se også FEFC og COWAC
Fragtratetal: Indeks for udsving i skibsfartens ratetal, f.eks. Worldscale for tankskibe.
Fribord:

Frisco breads:
Frit skib, Frit gods:
 

Frivagt:

Den del af skibssiden, som ligger over vandspejlet, målt fra lastelinien til overkant af hoveddækket, ved middelspantet.  eng.: Freeboard
Amerikanske beskøjter, stammer oprindeligt fra San Francisco.
Kendt sætning i Folkeretten angaaende neutrales ret til i krigstid at føre fjendtligt gods. Fra gammel tid af har krigsførende Magts orlogsskibe været anset for berettigede til paa havet at gøre fjendtlige handelsskibe til bytte.
Om bord er døgnet (1906) delt i 6 vagter à 4 timer; de folk der ikke var paa vagt, siges at have Frivagt.
I orlogsskibe kaldes de folk, der ikke deltager  i vagttjenesten, for Frigængere.
FRS: Förde Reederei Seetouristik, rederi i Flensburg
fpa: Free of particular average
FRC: Fast Rescue Crafts
fpt: Forepeaktank
fr: Francs, Flat rack (container)
f/r: Freight release
FRB: Fast Rescue Boat
frc: Free Carrier (Incoterms)
fr&cc: Free and Civil Commotion
freq: Frequency
Fri: Holde uden om, at styre fri af en modgående sejler, at holde fri nord om pynten, at gå fri af brohovedet, osv.
Fri Praktik: Skib klareret af et lands sundhedmyndighed
Free Praqtigue: eng.: se fri praktik
Frihavn: Havneområde der toldmæssigt betragtes som udland. Københavns frihavn blev oprettet i 1891.
Friholter,(fendere): Stykker træ eller sammenbundet tougværk, hængte udenbords, for at bevare skibets side fra stød, naar det lighge ved et bolværk eller paa siden af et andet skib. se også under Fender.
frosco: San Francisco
Friske: Opfriske, forny. At friske en lanterne, få den til at lyse bedre, dss. trimme. Det  frisker ,  vinden øger i styrke.
Friske et tov: Stikke et ankertov ud/ind, for at aflaste det samme sted på tovværket, der slider i klyds e.l.
Frivagt: Den halvdel af besætningen, som ikke havde vagtpligt
FPC: Fair Practice Committee
frt: Freight
frt fwd: Freight forward
frt ppd: Freight prepaid
FSA: Formal Safety Assement, vurdering af den formelle sikkerhed.
FSF: Foreningen til Søfartens Fremme
FSG: Flensburger Schiffsbau Gesellschaft
FSU: Floating Storage Unit (f.eks. Tankskibe)
FST: Federation of Transport Workers in the European Union
ft: Foot, Feet, Full terms
ft: Enhed for engelsk længde: 1 ft. = 1/3 yard = 12 inch. = 30,48 cm.
ft2: square foot,  1 ft2 = ca. 0,093 m2
ft3: cubic foot, 1 ft3. = ca. 28,32 dm3
fthm: Fathom, enhed for længde, især vanddybde, 1 fthm. = 6 ft. = 1,83 m.
ftrr&i: For Their Respective Rights and Interest
fta: Free Trade Agreement Transport Association
ftd: Fitted
Fuld sejl: Kommando til rorgængeren, ikke at holde skibet nærmere til vinden, end at denne kan fylde råsejlene.
Fuldskib: Et Fuldskib eller Fregatskib har tre fuldriggede master med råsejl på dem alle
Fuldskib: Fuldrigger, skib med 3-5 fuldriggede master, dvs. tredelte og rigget med ræer
fur: Furlong, eng. længdemål, 1 furlong = 1/8 mi. 10 ch. (chain) = ca. 201 m.
Fux: Det antal kabelgarn, der ved at lægge en seising bruges i hver part af fletning
fwad: Fresh Water Arrivel Draft
fwc: Fully loaded weight and capacity
fwd:
FWDD:
Fresh water damage, forward
Fresh water departure draft
fyi:
FYG:
For Your Information
For your guidance
fyr: Sygdom i træ
Fyrdørk: Fyrbødernes arbejdsplads i en damper
Fyrtårn: Højt tårn med en kraftig lanterne, der afgiver forskellige fyrkaraktere, evnt. farvede vinkler, til vejledning af skibsfarten.
fyg: For Your Guidance
Følsomhedsanalyse: Analyse af projektets økonomiske forløb og visse nærmere angivne forudsætninger, f.eks. valutaudsving, renteændringer mv.
Føring: Varer, som Capitainen og mandskabet paa et skib have tilladelse til at medføre fragtfrit og forhandle for egen regning.
Føringskiste: Kiste til opbevaring af varer, se Føring.
Førlighed: Tovværks størrelse, måles ved diameter el. omkreds
Fællig:
 

Fætallie:

gl. nordisk begreb for: partreder/i, navnlig fra vestnorge. Også anvendt i Danmak, langt op i tiden især på Læsø.
Gl. dansk benævnelse paa skibsprovisioner. se også Fetalje.

Tilbage til maritim ordliste