Maritim ordliste, mm.

2003  © Ole Nørgaard
E
 
 
EAC: East Asiatic Company (ØK)
eaon: Expect as Otherwise noted
eb: Eastbound
EC:
ECC:
East Coast
Electronic Chart Center
ecca: East Coast Central America
ECCTO: European Coastal Chemical Tankers Owners
ECDIS: Electronic Charts Display and Information System, se også under ARCS
ecgb: East Coast of Great Britain
ecgd: Export Credit Guarantee Department
ECI: AuroCom Industries (består af AP Radio og Skanti)
ecsa: East Coast South America
ECSA: European Community Shipowners Association, Bruxelles. Er fællesorganisation for EU`s nationale rederiforening.
ECT: European Combined Terminals (Containerterminal i Rotterdam).
ecuk: East Coast United Kingdom
ecv: Each Cargo Voyage
ECS: Electronic Chart System
ECS: Euro Container Shipping (Irsk rederi)
ECU: Engine Control Unit
ED-skib: EnhedsDrift- skib
ee: Errors excepted
e&el: Each and every loss
EEZ: Exclusive Economic Zone, økonomisk zone gældende fra et lands strandkant og 200 sømil til havs.
EFTA: European Free Trade Association
eg: For exampel, lat.: exempli gratia
Ege: Båd af udhulet træstamme, eg
EGNOS: European Geostationary Navigation Overlay Servise, positionssystem til fly/skibe, se også WAAS
ehp: Effective horse power
EIT: Executive Information Tool, softwareprogram til beregning af containers indtjening mm.
eiu: Even if used
Ekkolod: Elektrisk apparat til måling af vanddybder.  eng.: echosounder
ELDOC: Bruges ved udarbejdelse af elektroinsk dokumentation
Elefantfod: Beslag på surringskæde, der passer i specieltfremstillet "griber", "griberen" kan sidde i en "skilpadde"- formet beslag el. nedfældet flush i dækket, Anvendes især på ro/ro fartøjer til surring af trailere, containere osv.
ELT: Emergency Locator Transmitter
elvent: Electrically Ventilated
EMA: Emergency Management
Embargo: Beslaglæggelse af skib og mulig ladning, af spansk embargar , at anholde. Udførselsforbud.
Embarkere: fransk: Gå, bringe el. modtage ombord på et skib
EMIF: European Maritime Industries Forum
eml: Estimated maximum loss
EMPA: European Maritime Pilots Association
EMS: Emergency Procedures for Ships Carrying IMDG
EMS: Eide Marine Service, norsk heavylift operatørselskab
EMUC: Europas Maritime Udviklingscenter
Ende: Betegnelsen for tov, man skyder en ende  op, yderenden af enden hedder tampen. Den del af enden der er længst væk fra tampen kaldes bugten.
Enemal: Emaille, lak
eng: Engine, England
Entrehage: Bådshage hvormed man under entring af et fjendtligt skib søgte at holde de kæmpende skibe side om side.
Entrenet: Et net, der gaar rundt skibet, 6 fod over reilingen. Det er forfærdiget af stærkt linegods og tjener til at hindre fjenden fra at entre skibet.
Naar entrenettet ikke bruges, ligger det oprullet og fanget langs skibets reiling.
e&oe: Errors and ommisions excepted
eohp: Except otherwise herein provided
eop: End of passage
EOS: Esbjerg Oilfield Service, fremstiller skibe, konstruktioner til olieindustrien.
EPA: Electronic Plotting Aid
EPIRB: Emergemcy Position Indicating Radio Beacon, nødsender system
Enkeltrejser/Shingles: Skibet løfter en enkelt last mellem aftalte destinationer. Rederiet modtager en fragt, enten lumpsum eller pr. rate pr. ton last, oftest nomineret i US $, og må heraf afholde alle udgifter til skibets drift, bunkers, havneudgifter etc. plus forrentning og afskrivning.
ENC: Electronic Navigational Charts-service
Enkeltskrog, færge: Den enkleste skrogform til en hurtigfærge, skroget kan være afrundet eller kantet. Har normalt rto el. tre fremdrivningsmotorer/skruer. Længder fra 150 - 450 meter, tophastigheder mellem 15 - 35 knob/t.  Rækkevidde ca. 4000 sm.
eqpt: Equipment
erload: Expected ready to load
ERS: European Rail Shuttle
ES: Enhanced Scantling, forøgede materialetykkelser, specielt på dæks-, klædnings- , og bundplader. Tilføjelser i f.eks. Lloyds Register, som: ES+1, betyder således: 1 mm tykkere plader på nærmere betegnede områder.
ESC: The European National Shippers Council, Bruxelles, repræsentere de Vesteuropæiske afskiberorganisationer, bl.a. Danish Shippers Council: DSC.
ESCO: Estonian Shipping Company
esd: Echo sounder
Eskadre: En eskadre er en trediedel af en flåde, min. 5 orlogsfartøjer, se flåde .
ETA:
ETC:
Expected/Estimated Time of Arrival
Expected time of completion
ETD: Expected Time of Departure
ets:
ETS:
Estimated
Estimated Time of sailing
Esping: gl. dansk benævnelse paa en skibsjolle, se Danske lovs 4de bog
Essing: Den øverste kant på et rofartøj, svarende til lønning, ræling på større fartøjer. Afledes af aas=en bjælke.  eng.: gunwale, tholes stringer.
est wt: Estimated weight
et al: And others
etc: Estimated/expected time of completion, etcetera
Etableringskonto: Skattemæssig særordning for personer under 40 år, ifølge lav af 18 aug. 1984
Etmaal: Tidsrummet fra en dags middag til den anden dags middag. Tid, sømandsbetegnesle foe eet døgn. Ordets første led afledes af, id=igen.
ETU: Erhvervenes TransPortUdvalg (Danish Shippers Council)
Evert: Et rundgattet, fladbundet fartøj med meget fyldigt forskib, stærkt underløben stævn og een el to jagtriggede master. Dets oprindelige hjemsted er Nordvesttysklands floder.
Etmaalspenge: Den betaling, som foruden de egentlige lodspenge tilkommer en lods for hvert etmaal, han er ombord i skibet.
etr: Estimated time of  readiness
ets: Estimated time of sailing
ETUC: European Trade Union Confederation, Bruxelles. Den europæiske faglige sammenslutning.
ex: Examined, Exchange, Excluding, Formerly, From, Executed, Out of
exins: Extra Insurance
exp: Expected
exs: Ex ship (Incoterms)
exw: Ex works (Incoterms)
exq: Ex quay (Incoterms)
ex whse: Ex warehouse
EUCC: European Car Carriers, Europæisk samarbejde om bilskibe, kontor i Grimstad, Norge.
EUROS: Europæisk Skibsregister, under EU
EVM: Expert Voyage Manager

Tilbage til maritim ordliste