Maritim ordliste, mm.

2003 © Ole Nørgaard

A
 
 
a:
A:
Area, Aft
Ampere,    Argentina (gl. nationsbogstav)
A-mast:
a.b.:
Andet navn for Bipod-mast, se dette
Able bodied, helbefaren sømand/matros
a.o.e.:
a.o.r.:
A/Amax

A/F:
a/o:
a/r:
a/s:

Any One Event
Any One Risk
Klasseselskabers betegnelse ved skibes opdrift/flydeevne med frie væskeoverflader, især om ro/ro og passagerskibe.
Also For ( referring to port/s  to be touched by ship).
And/or, Account of
All risk, against all risk
Alongside, after sight, account sales
A1: Fist class condition
aa:
aaaa:
Always afloat, Always accessible, apparent altitude
Always afloat always accessible
aar: Against all risk, All and any risk
aara: Amsterdam-Antwerp-Rotterdam Area
AAS: Aalborg Stålkonstruktioner
ab: from
Abandon: Den handling, hvormed dette skeer. Det er kun under særegne omstændigheder, at den assurede kan udøve denne rettighed, da han skal bevise skadens størrelse.
Abandonnere: At overdrage den forsikrede gjenstand til Assurandeurene mod udbetaling af den forsikrede sum.
ABB: Asea Brown Boveri, producent af bl.a. elmotorer, mmm.
Abehånd: Kuglen på en kasteline.
Aben: Et Mesan-stagseil fra toppen af mesanmasten til stormasten. Man taler også om gaffelaben, godtvejrsaben og stormaben, sejl der rigges på/mellem mesan og stormast.
Betegnelsen for dette sejl der kun kendes i nordisk sprog, skyldes måske dets stødvise klatrebevægelse, når det hejses på staget.
ABP: Associated British Ports
Accise: En afgift, som betales af fremmede varer ved indførsel i et land; den skelner sig fra told ved at den erlægges af spise- og drikkevarer.
AE1: Asia-Europe One (containerrute frs Asien-Europa med store containerskibe, > 6000 teu`s
AE1: EU - FE, Europe - Far East, containerlinie under A.P.Møller
AE2: USA - Far East incl. Shanghai, containerline under A.P.Møller/Sealand
ABN AMRO: International bank der bl.a. yder store lån til skibsbygning. ABN AMRO: Alegemene Bank Nederland og AMsterdamsche ROtterdamsche Bank. (sammensluttet 1861).
ABS: American Bureau of Shipping
abt: About
Acc, a/c, act: Account
ACH: Ateliers & Chantiers du Havre, Frankrigs 2.største værft (1998)
ACID: ACoustical Imaging Development. (fjernstyringsteknik lånt fra rumfarten, kan bruges til fremstilling af nøjagtige kort over havbunden).
ACO:
ACOPS:
Artic Container Operation, Samarbejder med RAL: Royal Artic Line
Advisory Committee on Pollution of the Sea
ACOT: Advisory Committee on Offshore Technology
ACP: Area Contingency Plan
ad: after date
ADB: Africa/Asian Development Bank
Adcom:
ADN:

ADR:

AEGPL:

Address Commision
European Provisions Concerning the International Carriage af Dangerous Goods by Inland Waterways.
European Agrement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by road.
European Liquified Petroleum Gas Association.
Ad.val: According to Value (lat. ad valorem)
Admiral: Kælenavn til (sejldugs) pøs, lille spand
Admiral:
 
 

Admiralskab:
 

Admiralskib:

Den 1.ste charge i søetaten, han kommanderer flåden og manøvrere den imod fjenden. Han tituleres Excellence.
Ordet er arabisk  amir-al-bahr, søhøvding, er kommet til os over Holland. I ældre Dansk sprog Amiral.
En slags Overkommando, som tilstaaes en skibsfører af hans ligestillede, saa han for et givet tidsrum faar en vis myndighed over de andre skibsfører og deres besætninger; alm. paa fiskerflaaderne i Vesterhavet.
Det skib, hvor den kommanderende Admiral er ombord.
af: Advance freight
afaa: As Far As Applicable
Afdrift: Vinkel mellem sejlede og styrede kurs
Affarende plads: Det sted hvorfra man regner sin kurs, sit bestik
Afprikke: Afmærke et sejlløb med prikker (stager/koste).
AFRA: Average Freight Rate Assessment
AFRASEC: Afro-Asian Orginazation for Economic Cooperation
Afregningsbog: Bog/hæfte hvori anføres ens hyre/tilgodehavende/forbrug. Hyreaftalen bekræftes i dette hæfte, se også under Side 3
Afsps: Arriving first sea pilot station (Norge)
AFC:
Affreightment:
Automatic Fixing Cone, erstatning af twist-locks på containere
The hiring of a ship in whole or part 
Afgifter: Et skib liggende i havn, har almindligvis følgende afgifter: Fyrpenge, Prikkepenge, Havnepenge, Bolværkspenge, Signalpenge, Bropenge, Isafgifter og quarantaine.
Afmærkning:
Afmønstring:
System af bøjer og tønder, som markere grunde og sejlløb.
Afmønstring af mandskab foregaar naar hyrerkontrakterne udløber el. ophæves. Skibsføreren maa da fremlægge bemandingsliste, Patenter eller søfartsbøger samt kontrabøger i opgjort stand. Mønstringsbestyreren paaser rigtig afregning. I udlandet sker afmønstring ved Konsulen.
Aframax:
Afskage:

Aft: (eng.)

Tankskibe på 60 - 120.000 tdw.
Hale det løse tovværk (taljeløberen) gennem taljens blokke, saa disse kan fjernes fra hinanden.
Agter 
AG: Arabian Gulf, tidligere kaldet PG: Persian Gulf
Agent: En person, der ved en forretning varetager en andens tarv.
Agterhaler: Fællesbetegnelse for tovværk eller wire, der benyttes til at hale en rundholt agterover.
Agterhånd: Være i agterhånd  -  være bagud med et arbejde, eller sejle agten for et andet skib.
eng.: At the tail end
Agterlig: Et sejls bagkant.  Eng.: after leech
Agtermand: I en flaade, der ligger i linie, er det skib, der er nærmest agten for mig, min agtermand.
Agtermanden: Sidste skib i en konvoj.
Agterspejl: På skibe et fladt parti, der afslutter agterenden på et skib.
Agterpeak: Rum/tank i den ydereste del af skibets agterende.
Agterudsejlet:

AGW:

Efterlade ikke fremmødte besætningsmedlemmer ved skibets afgang. eng.: Outsail, maroon (a man).
All going well
ahk: AkselHesteKræfter
AHL:
AHTS:
Australian Hold ladders
Arbejdsgiverforeningen for Handel & Transport
AID: Agency for International Development
AIMS: American Institute of Merchant Shipping
AIS: Automative Identification System. System der udsender skibes ID-signaler til andre radarer, VTS-anlæg osv., for identification.
ah: Antwerp/Hamburg range, eller Aft Hatch
Ah-tug/Supply/Firefight: Forsyningsskib udstyret til ankerhåndteringsopgaver, brandbekæmpelse og almindelig supplyfart. Oftest udstyret med overrislingsanlæg til nedkøling af skibet ved brandbekæmpelsesopgaver.
AIMU: American Institute of Marine Underwriters.
Airdraft:

Akline:

Et skibs max-højde, anvendes især ved flodsejlads, passage (under) broer, kabler osv.

Den linie der kan trækkes mellem de steder paa jordoverfladen, hvor den frit ophængte magnetnaal ikke viser nogen inklination, men indtager en vandret stilling. Inkl. = 0, nulisoklinen, jordens magnetiske ækvator, nu omtrent 10 gr. N.br. (1907). 

ALAMAR:

Alidade:

Association Latinamericano de Armadores, latinamerikansk Rederforening.

Et sigteapparat, som består af en metaldiameter med en opstander, med sigtekærve el. tråd i hver ende og som på sin midte drejer sig om en spids i centrum af en cirkel, oftest et kompas. Bruges til at undersøge i hvilken retning man har en bestemt genstand.

Allemandstørn:

alt:

Herved forstaaes, at alle mand i et skib er i virksomhed i anledning af en manøvre eller et arbejde.
Altered, Altitude
Allotment: System, hvor de enkelte agenter har egen tildeling af f.eks køjepladser eller containere.
ALU-TUCP: Phillippine Seafare`s  Union
am: After Middnight, 0000 - 1200.  lat. ante meridiem
AME-service: Asia Mediteranean Northeurpe, (container-line)
AMOSOP: Association of Marine Officcers and Seamens of the Philippines
AMVER:
Amovibelt stag:
Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System
Demonterbart lærredstag, der benyttes under skibets bygning, vinteroplægning etc.
Amwelsh:
ANTHAM:
Standard Coal charter party
Antwerp-Hamburg Range
Aliade: Metaldiameter på måleinstrument, f.eks. sekstant, oktant mv.
ALP 1: Søværnets forkortelse af: Procedures for Logistic Support Between Nato-Navies and Naval Port Information.
AMC: Aker Marine Contractors (Norsk).
Amme et skib: Opmåling af et fartøj til bestemmelse af dets drægtighed, udføres af edsvorn embedsmand.
I gl. tid ammes en pram el. sandbåd (ballast til sejlskibe) ved hjælp af ballastjern, for hver 4000 pund afsættes et mærke for og agter på prammen, for at vise forskellige dybgange.
AmmoniaCarrier: Specielbygget tankskib til transport af Ammoniak, som har den kemiske betegnelse NH3. Ammoniak anvendes hovedsagligt i industrien og landbruget som kunstgødning.
Amning: Skibets dybgående for/agter. Afsættes med romertal og titalssystemet. Forskellen på amningen for og agter er skibets styrlastighed. Metrisk afmærkning ses oftest på styrbord side og romertal (fod) på bagbord side.
Ordet Amning kommer fra Tysk Ahme af græsk  ame,  en vandspand.
eng.: draught mark,  USA: Draft
AMU: Arbejds Markedets Uddannelsesystem
AMU: Asian Maritime University (Philippinerne)
AMPS: Automated Marine Propulsion Systems (hydraulisk styret fuel injector system).
AMSA: Australian Maritime Safety Authority
Anduve: Nærme sig land. eng.: Make landfall, approach
Anduvningsmærke: Sømærke (hollandsk). Leder fra åben hav mod havn, fjord, kanal, osv.
Anemometer: Et instrument, hvorved vindens kraft måles
Anker:
 
 
 
 
 

Ankerbedding:

Et handelsskib har i reglen kun to ankre, styrbord og bagbords anker. En større orlogsmand havde 4 sværankere:
1. Dagligt anker: Dagligt anker om bagbord
2: Tøjankeret: Bruges ved fortøjning, ligger på styrbord fokkerøst (af Holl. tui=fortøje).
3: Pligtanker: Ligger på stb- pligt, måtte bakses ud før det fires af ved kranbjælken.
4: Læggeankeret: BB-fokkerøst, bruges ved fortøjning, varp, o.l.

Fortøjningssted for ankerkæden, f.eks. i kædekassen.

Ankerketting:
 

Ankerklyds:

Ankerkæden og/eller ankertrossen danner sammen med bådens anker og evnt. en ankerbøje bådens/fartøjets ankergrej.

Hul / rør gennem forskibet hvori ankerkæden løber.

Ankeret er for kranen: Ankeret hænger i pertylinen, klar til at falde.
Ankeret er let: Når ankerfligene har sluppet havbunden
Ankeret har fattet: Ankeret har fat i havbunden
Ankersko Flad træklods der ligger mellem kloen af ankeret og skibets side, for at undgå skade på skibssiden/klædningen.
Ankerstokke:

Ankervagt:

Lange mørke rugbrød

Paa orlogsskibe 25% af mandskabet, paa koffardiskibe i almindelighed kun èn mand ad gangen, der har vagt om natten, naar skibet er til ankers paa et trygt sted. Ordet ankervagt bruges som modsætning til søvagt, da halvdelen er oppe.

Ankre med kølen: gl. udtryk for at skib, der sættes på grund med eller mod egen vilje.
Antifouling: Begroningshæmmende bundmaling
Andenhåndsmarked: Køb og salgsvirksomhed for aldrende skibe.
Anduve: Sejle ind mod snævert farvand eller havn søgende efter sømærker, anduvningsbøjer eller fyr.
Ankerbøje: Bøje fastgjort til ankeret, for at vise dets position.
ANSI:
Ansætte:
American National Standards Institute
at sætte an, stivhale, f.eks. et stag med vantskrue. eng.: set up (with a tightening (bottelscrew)screw.
ANZDL: Australia New Zeeland Direct Line
AO: After Office (efter lukketid).
AODC: Association of Offshore Diving Contractors
aoh/a.o.h.: After Office Hours (efter lukketid)
AORE: Atlantic Ost Region
ap:
APEA:
Additional Premium, All Purpose, Auto Pilot
European Nitrogen Producers Association
APL:
APELL:
American President Line
Awerness and prepareness for emergencies at local level (UNEP)
APM: A.P.Møller, Arnold Peter Møller
Apprentice: Sejlskibselev, efter elevtiden kunne man i England og flere andre lande (ikke Danmark)
gå på styrmandsskole. På den måde kunne overklassens børn blive skibsførere uden at leve sammen med menige søfolk.
ApS : Anpartsselskab, spøgefuldt: á prøver sgu
Aptering: Beboelse- og opholdsfaciliteter ombord på skibet. eng.: Accommodation
Apprx: Approximately
aps: Arriving Pilot Station
APS: Advanced Polymer Sciences (udvikling af topcoat i tanke).
ARAMCO: Arabian American Oil Company
Arbejde: Skibet arbejder i søen, sætter hårdt i søen, bevæger sig voldsomt.
ARAG:
ARCS:
Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Gent Range
Admiralty Raster Chart Service, se også under: ECDIS
ara: Antwerp/Rotterdam/Amsterdam - range
arb: Arbitration
arnd: Around
Arkeliet: Agtereste del af underste batteridæk, forråd af våben
ARPA: Automated Radar Plotting Aids, elektronisk hjælpesystem ved afstand/retning ved radarnavigering.
ArSiMa: Arbejds Sikkerheds Materiel
artd: After right and true delivery
asa: Always Safe Afloat
asap: As soon as Possible
ASEAN: Association af South East Asian Nations
ASF: Asian Shipowners Forum
Askepøs: Beholder, hvormed asken fra en dampers fyr hejses op på dækket for at blive hældt over bord.
Aslaug  s/s se under  Martha
ASO: Arbejdsgiverforeningen for skib og Offshore (norsk).
ASPH: Automatic Seaborne Pallet Handling
ASRY: The Arab Shipbuilding and Repair Yard, Bahrain
Asdic: Anta Submarine Detection Investtigation Commitee, Akustik metode til opdagelse af undervandshindringer, ubåde, o.l.
ASTM:
Astrokompas:
American Society for Testing Materials
Kompasinstrument hvis retningsangivelse er bestemt ved stjerners og solens kendte stillling i forhold til den stedlige meridian.
Astronomisk navigation: Iagttagelser og målinger af himmellegemer, se også under Terrestik navigation.
Astrolab: se under Astrolabium
Astrolabium: Cirkelformet måleinstrument til måling af himmellegemer, brugt fra ca. 1200-1700-tallet.
ASW: Anti Submarine Weapons
ata: Actual time of Arrival
ATA: Automatic Tracking Aid
ATG:
ATM:
Aarhus Transport Group
Advanced Testing Method
ATOMOS II Advanced Technology to Optimize Maritime Operationel Safety - Integration and Interface. (EU-projekt ang. styring/logistik indenfor skibsfart).
atc: Actual Time Counting
atd: Actual Time of Departure
atdn: Any Time Day or Night
atdnhinc: Any Time Day or Night and Holidays Included
ATI-terminal: Asian Terminals Inc. (Containerterminal i Manila) se også MICT
atl: Atlantic
Atlantens Blå Bånd:
ATUTC:
se under Blå Bånd
Actual Times Used to Count
AUL: Artic Umiaq Line, tidligere KGH/KNI
Aussie: Australia
aux: Auxillaries
awb: Air Way Bill
AWES: Association of European Shipbuilders
Awningsdæk: Ligger umiddelbart over hoveddækket
awtsbe: All Working Time Saved Both Ends
awslo: All Working Time Saved Loading Only
AWT: Automated Water Treatment
awtsdo: All Working Time Saved Discharge Only
Azimut: Pejling, af arabisk: as-semt = vej
AzimutThruster: Propel, som i princippet ligner en påhængsmotor anbragt under skibsbunden og således kan anvendes både under manøvre i snævre farvande og som fremdrivningsmiddel. Kan dreje 360 ° om den vertikale aksel

Tilbage til maritim ordliste