Maritime familier i Karrebæksminde

Fiskeeksportør Robert Carl Joachim Martens
 
 
Stilling Navn Fødested Dato Død
Fiskeeksportør
indflyttet til sognet: 1883
gift 17.02.1883 med:
Robert Carl Joachim Martens *)
forældre: fisker Carl Martens, Gristow (D)  /Christine Martens, født Bremer
Gristow, Pommeren (D) 25.10.1856 07.09.1915 Kbm.
hustru Thora Emilie Marie Bønnelycke Kanehøj, Eggeslevmagle 12.03.1863 02.02.1933 Ll.Næstved
sømand
datter
Carl Robert Johan Martens
Anna Christine Elise Martens
Karrebæksminde
Karrebæksminde
06.07.1883
31.05.1884
-
31.05.1884
sømand Robert Christian Ferdinand Martens Karrebæksminde 19.06.1885 -
datter Clara Christine Louise Martens Karrebæksminde 11.04.1887 12.08.1897
datter Emilie Irene Augusta Martens Karrebæksminde 09.04.1889 07.07.1891
søn Valdemar Reinholdt Hermann Martens Karrebæksminde 02.02.1891 04.09.1905
datter
dødfødt barn
Irene Hermine Marie Martens
-
Karrebæksminde
-
20.10.1892
27.02.1894
-
27.02.1894
søn Hermann Charles Martens Karrebæksminde 01.03.1896 -
datter Clara Augusta Ida Martens Karrebæksminde 06.02.1898 07.05.1965
datter Emilie(Milla) Valborg Johanne Martens Karrebæksminde 26.10.1909 -

*)
Da fisker R.C.J. Martens kom til Karrebæksminde i 1883, fra Gristow i Tyskland, havde han sin fiskequase "OLGA" af Stralsund, med sig. Han har nok været i Karrebæksminde tidligere, idet han allerede i februar 1883 gifter sig med den
19 årige Thora Emilie Marie Bønnelycke. Deres første barn ( Carl Robert Johan Martens) kom til verden 6.7.1883.
Fiskefartøjet bliver omdøbt til "EMILIE" af Stralsund.
Da Fisker Martens har boet i Karrebæksminde, ca. 8 år, henvender han sig den 19.5.1891 til Næstved Tolddistrikt, for at få "Emilie" overført til Næstved tolddistrikt.
Det viste sig, at Fisker Martens ikke kunne redegøre for ejerskabet af fiskefartøjet, men oplyste at han havde købt fartøjet kontant, omkring 1876 i Tyskland, dog uden at få kvittering el. anden dokumentation for ejerforholdet. Det eneste Martens kunne fremvise, var et målebrev udstedt i Stettin den 13. april 1889, der kun oplyste om "Olga" s  tonnage(15½ commerce-
læster, ca. 30 brt.), dimensioner etc.

Den lokale tolder i Karrebæksminde, kunne dog bekræfte, at fiskefartøjet havde været anvendt til fiskeri, ud fra Karre -
bæksminde, i de ca. 8 år fisker Martens havde boet i byen.
Da Martens overfor Toldmyndighederne kunne vise et Dansk statsborgerskab, samtidig med Toldvæsenets krav, om at han skulle stille med en "solid mand" der kunne bekræfte ejerforholdet, blev fartøjet optaget i Fartøjsregistret i Næstved Toldkreds.

Omkring 1940-erne, er "Emilie" fortøjet i "Chr.Sørens havn" og beboet i nogle få år, af fisker Valdemar og "Musse" Martens. Under de hårde isvintrene under 2.verdenskrig, springer skibet læk, "Emilie" synker efterhånden langs kajen.
Umiddelbart efter 2.verdenskrig, anmoder Civilforsvaret (C.F.) , ønsker om at afholde en bjærge/lænseøvelse af skibet, hvad de får tilladelse til. Skibet bliver pumpet læns, for derefter at blive slæbt ud i det gamle sejlløb, NØ for "Chr. Sørens havn", hvor det grundsættes, idet den "gamle Martens" ønske var, at skibet ikke måtte sælges.
Vejret, især isgangen får skibet til at synke længere og længere ned i havbunden, hvor det efter sigende stadig skulle findes rester af "Emilie", inden skibet sank helt, var det en yndet legeplads for byens unge.


På et tidspunkt køber Skipper Martens en tysk Tjalk " IRENE", der var strandet på Venegrunden i Smålandsfarvandet.
Skipper Martens forliser selv med "Irene", da han grundstøder med "Irene" i Tysk farvand, da han skulle gå af vejen for et større skib, tæt under land.

Fiskerfamilien Martens ejede en overgang også et fartøj ved navn: "Lorelei"og  "Minerva" , begge bygget af  Erik Magnus Jakobsen, Karrebæksminde. Fiskequasen " Minerva " eksistere stadig, se foto ved at klikke på navnet.
I året 2000 er der stadig flere forskellige fiskefartøjer i anvendelse, af fiskerfamilien Martens.

Tilbage til Personer