Maritime indbyggere - 1787

Karrebæk sogn
Stilling Navn Fødested Dato Død
Markvogter Hans Nielsen - 1735 -
hustru Abelone - 1732 -
datter Karen - 1777 -
Markvogter Abraham Jensen - 1733 -
hustru Maren Pederdatter - 1727 -
søn af sidste ægtefælle Christian Johansen - 1776 -
Cammerraad/Tolder Friderich Franc - 1748 -
hustru Christine Maria Bildsøe - 1764 -
datter Margrethe Dorthe - 1783 -
datter Birgitte Christine - 1785 -
datter Pouline Beatte - 1786 -
tyende Hans Christian - 1767 -
tyende Ana Margrethe - 1763 -
tyende Maren Jens-datter - 1767 -
tyende Lise Anders-datter - 1762 -
Lods Johan Jensen - 1736 -
hustru Ana Ols-datter - 1747 -
søn Ole - 1777 -
søn Jens - 1779 -
søn Hans - 1781 -
søn Lorent Christian - 1785 -
tyende Dorthe Peder-datter - 1765 -
Prammand
bor på Enø
Peder Madsen - 1710 -
Prammand
bor på Enø
Anders Olsen - 1743 -
Prammand
bor på Enø
Hans Nielsen - 1741 -

På Enø bor der 15 familier: 36 mandfolk og 38 fruentimmer, ialt 74 personer.
I hele Karrebæk sogn bor 128 familier, 289 mandfolk og 277 fruentimmer, ialt 566 personer
 
 

Næstved
Stilling Navn Fødested Dato Død
Købmand
Østergade, matr.nr. 11
Wilken Hornemann - 1721 -
Købmand Christen Simonsen - 1754 -
Murermester Johan Soldat - 1762 -
Murermester  Johan Sophus Soldat - 1755 -
søn Christian Johan Soldat - 1780 -
søn Hans Frederich Soldat - 1783 -
søn Carl Peter Soldat - 1785 -
Esqvaddronsmed Christian Sorterup - 1762 -
moder (enke) Karen Sorterup - 1733 -
søn Hans Frederik Sorterup - 1778 -
Raadhustjener Peder Eschelsen - 1757 -
søn, uægte Christian Eschelsen - 1786 -
Bager Carl Frederich Adolf Addit - 1755 -
Købmand Henrik Harboe - 1755 -
Købmand Martin Hendrik Steinike - 1757 -
Kammerherre / Amtmand
Vordingborg / Tryggevelle Amter
bopæl: Torvet, matr,nr.  143
Johan Rudolf von Bielke - 1746 -
Kontrollør
bopæl: Torvet, matr.nr. 145
David Christian Cort - 1734 -
Kancelliraad / Byfoged Edvard Wulf - 1741 -
Købmand
Bopæl: Store Brogade, matr.nr. 185
Hans Christian Misleth - 1737 -
Felbereder Hendrik Galle - 1737 -
Farverenke
bopåæl: Lille Brostræde, matr.nr. 190
Kirstine Brysting - 1725 -

Tilbage til  Personer